www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2Něco o nemocech, současné lékařské vědě, tradiční čínské medicíně a lidovém léčitelství.

Ing. Josef Chromík

Motto:
Oficiální vzdělání zajišťuje lidem živobytí,
ale až sebevzdělání a pilnost zajišťují lidem moudrost
a duševní i duchovní bohatství,
ale někdy i bohatství hmotné.


    Existují četné lékařské vědy. Naše západní, Čínská, Filipinská, Léčitelství (dávání energie), Reiki, Psychoenergetika a Léčitelství (Paseka Jindřich, Hrabica Miroslav), Su Jok, Hypnóza a sugesce, Spiritizmus a možná i telepatie, Iris-diagostika, Homeopatie (similia similibus curentur), Kineziologie One - brain, Urino-terapie, (Jiří Cingroš a V. Partyková), Psypos (Silvová metoda, která nám umožňuje dosáhnout pevného zdraví a objevit vnitřní léčivou silu). Využívání této metody je možné jen na hladině alfa. Určitě se mi nepodařilo vyjmenovat všechny možné metody, přičemž všechny mají své duchovní „uzdravovatelé“. Určitě existují ještě mnohé jiné různých primitivních národů a kmenů, kde práci „lékařů“ ještě i nyní vykonává šaman, jogín či fakír, anebo čaroděj, čarodějnice či bosorka. V starověku např. v říši římské, práci zdravotníků dělali otroci a říkalo se jim ranhojiči (sanitáři).

    V temném středověku se to asi moc nelišilo. Tenkrát léčil nějaký ten felčar, lapiduch, či bosorka apod. Církev udržovala přísnou kontrolu nad vzděláním a jakýkoli pokus o otevření lidského těla (pitvu) inkvizice trestala smrti upálením. První, kdo lidské tělo otevřel (pitva) pro studijní účely (podle dochovaných historických materiálů) byl Leonardo da Vinci a u nás rektor Karlové univerzity Jan Jesenius Slovák, lékař a filozof, který v Praze na Lékařské fakultě uskutečnil první veřejnou pitvu. To byl snad vůbec i celosvětově vůbec první vědecký pokus tohoto druhu. Po Bílé hoře byl popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na českém stavovském povstání (2. pražská defenestrace r.1618 - Martinic, Slavata a Fabricius vyhození z okna pražského hradu).

    ilustrace Já si vzpomínám, jak to bylo u nás na Kysucích v době mého dětství a mládí. Když někomu onemocněl dobytek (zvířátko), jako kráva, nebo prasátko, tak lidé si obyčejně přizvali některou místní čarodějnici – zaříkávačku, která u toho zvířátka prováděla nějaké rituály (např. očazování dýmem z nějakých léčivých bylinek) a ten dým musel ten nemocný dobytek do sebe vdechovat.
Tento rituál nebyl ničím zvláštním ani pro nemocné lidí. Lidé v té době věřili, že nemoci jsou důsledkem uřknutí nějakým nepřítelem či zlomyslným „nepřejníkem“. Pamatují se, že i ten popel ze spálených bylin (nebo i jiný druh popele) byl všemožně využíván: např. že ty čarodějnice ho vysypávaly na práh dveří tomu domnělému nepříteli, aby ta nemoc (nebo to uřknutí) se vrátilo tam, odkud bylo odesláno. Teda, aby poškodilo toho, kdo to udělal někomu jinému. Kdo dnes ještě může vědět, k čemu všemu se to tenkrát ještě využívalo. Taktéž se nemohu vyjádřit, zda všechny tyto procedury vůbec někdy někomu pomohly, či ne.
Ale celá lidská pospolitost asi by to nedělala, pokud by to vůbec účinné nebylo. Pokud jde o úkoly všech těch čarodějnic, bosorek a zaříkávaček, bylo toho určitě využíváno pro více úkolů, než jen pro uzdravování. Též si ještě vzpomínám, že svatojánská májová noc byla plná kouzel a magii. Jednou se rozšířila zpráva, že jednu stařenku čarodějnici potkala skupina v lese v noci nahou u nějakých kouzelných rituálů. Ale přesně na detaily si již nevzpomínám. V mém mládí zřejmě přežíval a rozkvétal tento pohanský fenomén staroslovanské tradice. Je možné, že všechny takové či podobné procedury stále přežívají u různých primitivních kmenů, ať to provádí, šaman, mág, felčar, bosorka, či jak se jim všem říká, asi jejich účinek přece jen nebude tak úplně odmítnutí hodný, jako nulový.

    Co všechno vůbec může léčit? Léčí bylina, voda, vzduch, ale i kosmický prostor. Dále elektrika, magnet a elektronika různými svými druhy záření, vibrací apod. Ale i člověk může jinému člověku svou energii dodat a tak ho uzdravit. Tedy nejen chemie, jako produkt farmaceutického lobby, ale i naše matička Země připravuje každému z nás dost příležitosti k očistě. I na ni je dostatek míst, která pokud se na nich zastavíte a porozhlédněte a v duchu s nimi splynete, můžou Vás uvést do duševní rovnováhy a klidu mysli, že právě tato souhra může posílit vaše oslabené lidské tělo a vrátit mu rovnováhu a pevné zdraví. Každý den svého života se my všichni buď přibližujeme, anebo vzdalujeme harmonii.

    Jinak známí byli, Aristoteles, Empedokles, Galenos, Hypokrates (-lékařská přísaha), Avincena, Paracelsus Teofrastus, Mesmer F A. léčba magnetem a energii, a i mnozí kejklíři.

    Rakovina jako nemoc, je vyléčitelná? Prosím.

    V době obrovského rozmachu civilizace materialistických pozlátek do lidských duší a zamlžení duchovního obzoru, rozvolnění základní buňky lidské společnosti rodiny, je jasné, že tento nepoměr mezi stránkou ducha a hmotou se začne nějak projevovat. Za takových okolností se právě filozofie tradiční čínské medicíny (TČM) se může velmi výrazně v dnešní době u nás uplatnit.

    TČM např. nepoužívá metody invazní. To je o energiích, o principech energetických jako o JINu a JANGu, ale řeší vztahy teplo - chlad, vlhko - sucho, měkkost – tvrdost, problém aktivní a pasivní, klid a neklid, vítr a bezvětří, bílý a černý.

    Opírá se též o fytoterapii, a jen částečně o chemii.
Lidé touží po klidu a harmonii, protože na ně prší ze všech stran opak, neklid a disharmonie. Podvědomě utíkají tam, kde nachází klid, pohodu, zdraví. Aby si mohli sami v klidu své duše poznávat své malé zdravotní nerovnováhy, a sami též i odstraňovat ty defekty, které si způsobili vlastní chtivosti, sobectvím, záští, pýchou a neláskou, a aby hlavní chyby hledali především sami napřed u sebe a ne u druhých.

    Hlavní rozdíly mezi západní lékařskou vědou a tradiční čínskou medicínou:
ZLV (západ) léčí nemoci, zatím co TČM (tradiční čínská medicína) prioritně odstraňuje příčiny nemoci neinvazními metodami.

    I když to bude vypadat před Vámi nepravděpodobné, možno až 90% nemoci vzniká právě na principu této naši emoční nerovnováhy. Již v embryonálním stádiu našeho vývoje jsme na tento svět přišli všichni takhle emočně zatížení. Ale pozor, to není o genetice, teda o chromozomech.

    Jsme zajatci svých vlastních nálad, úzkostných stavů, depresí, strachů a různých nálad kolem nás.
ilustrace Tyto energie jsou v nás, ony nás zatěžují a ničí naše důležité orgány.
Západní LV, to není o energiích. To je o fyzice, o úrovní biochemické, buněčné a tkáňové.
Ona nezřídka pracuje jako mechanik údržbář: Přišít - zašít, uřezat - vyřezat, vyměnit, vyprázdnit – doplnit chemii perorálně, intravenózně či muskulárně, plus fyzikální léčby, jako rehabilitace (masáže), elektro a magneto-léčba, elektronika, laser, (diagnostika např. tomografem), ale používá i bezinvazní (Leksellův gama nůž) či miniinvazní metody, jako laparoskopie, ultrazvukový harmonický skalpel, kdy dochází k minimálnímu zásahu do organizmu (odstranění žlučníku, urologické a gynekologické zákroky), oproti laparostomii, či laparotomii – chirurgickému otevření dutiny břišní. Využívá se kapnoperitomeu, tj. naplnění dutiny břišní CO2 apod.

    Pokusy o zavedení psychosomatických vazeb selhávají a nikdy se neujaly. U ZLV není zájem o vedení člověka k lásce, harmonii, odpuštění a toleranci. Tyto hodnoty naráží na pýchu a ješitnost světa, komerční medicíny, komerční farmacie a výzkumu.

    Na jedné straně je do nás falešně vtloukaná víra v nekouření, v necholesterol, ale na druhé straně o lásce není ani zmínka. Ta se totiž nedá ani koupit, ani prodat. Ona se musí vydřít. Pokud ji máme, musíme ji obdělávat, pečovat o ni. Nesmíme ji ztratit. To je možná dřina a stojí jaksi mimo konzum.
TČM pracuje s energiemi a emocemi. Poznává jejich škodlivost, ukazuje na ně a snaží se je odstraňovat. Ona svým hlubokým poznáním o těle dává spousty odpovědí na takové otázky, na které ZLV odpovědí nezná. Ona dává poznání, že nemoc není nic tak vzdáleného, uzavřeného ve své příčině do světa laboratoří, nemocnic a výzkumu. Že to není ani svět mikrobů, bakterii, a virů. Že ona, každá nemoc je narušení mého vztahu s okolím a světem, co se děje kolem nás. V tom jsou příčiny našich nemocí. To vždy jen naše akce z blízké či daleké minulosti konečně dopadly na nás (jako protipól odplaty).

    TČM je o energiích Jang a Jin. Fáze Jang je určená k tomu, aby člověk projevoval svou vůli, aby materializoval své touhy a cíle, aby kultivoval své ego a jeho projevy. Fáze Jinová je určená k regenerací, ke vnímání informací, ladění na situaci, k vytváření vizi a koncepcí, k vnitřním pohybům.

    Kromě principů Jin a Jang je TČM též o teorii 5-ti prvků (dřevo, oheň, zem, kov, voda) příčin nemoci, diagnostických léčebních zásad, ale i akupunktura a akupresura a fytoterapie. Je to též o mentálním cvičení, o energiích patologických, které chceme dostat z těla ven. O dýchání jako mentálním cvičení, jak správně vydýchat z těla ven vítr jednotlivých postižených orgánů. Např. pokud je škodlivinou vítr ve žlučníku, abychom 10-15 výdechy přímo z tohoto orgánu přes stěnu bříšní vydýchali tuto podobu větru ven z prostoru. A jak na to? Že nevíte, kde je uložen žlučník, nevadí. Přibližné místo stačí. Vložte info do PC a dýchejte. Doma ve vlaku, autobuse, zaměstnání. Rozčílí Vás někdo, riskujete podráždění žlučníku vztekem? Vydýchejte ho.

    Pracujete s jeho horkou a červenou energii. Za pár minut se Vám odříhne, přestane Vás bolet hlava. Jste klidní i bez cigarety, či prášku na uklidnění a spaní.
Energie Qui a princip energii jang a jin: Vždy posuzujeme úbytek či přebytek některé z nich. Je-li např nadbytek jangu v srdci, ve formě horkosti, musíme se snažit tento nerovnovážný energetický stav vyrovnat, např. disperzně působící bylinou, anebo technikou vpichu jehly na určitý bod. Totéž je možno aplikovat při opačném přebytku jinu, že se člověk dostal do stavu patologických příznaků netečnosti, chladu končetin, únavy, častého močení. Pak je potřeba zahřívat, doplňovat a tonifikovat.

    Vznik energie Qui a funkce orgánů. Existují 2 druhy energii Qui:
ilustrace 1. Prenatální energie je qui obou rodičů, matky i otce, která se spojuje v esenci plodu. V závislosti na kvalitě předané energie rodičů se pak dá předpokládat i kvalita svěřeného žití, častosti nemocí i dlouhověkost.
2. Postnatální energie. Doplňuje tu první a to je vitální síla, která se dalším způsobem života vyrábí a spotřebovává.
Přebytek energie se ukládá v ledvinách a tělo si s ní hospodaří, vynakládá jí podle svých potřeb. Nikdy bychom si neměli čerpat nezřízeným životem, psychickým, fyzickým, sexuálním a jiným.
Je dobře vědět, že energie, která se stará o naši ochranu se jmenuje WEI QI. Svým Jangem chrání vnitřní důležité složky energie. Při jejím oslabení se stáváme velmi náchylní na prochlazení, na účinky vnějších škodlivých energii.
Protipólem vnější síly wei jang je vnitřní síla YING QI. Ta vyživuje vnitřek organizmu svou jemnou esenci, zvlhčuje a dává tekutiny.

    Dle tento příspěvek si nedělá nároky řešit zde vše o TČM. Proto zde schází řešení funkce orgánů podle ZANG, schází charakteristiky 12-ti drah jednotlivých meridiánů, schází patologické procesy - jako blokády energii. Schází příčiny nemoci dle TČM, které se dělí na vnější, vnitřní a ostatní.

    Vnější z větru, horka, chladu, vlhka a sucha.
Vnitřní z 7 emocí vázaných na 5 prvků, orgánů. Hněv (játra), radost a smutek (srdce), zádumčivost a neustálé přemýšlení do úmoru (slezina), úzkost (plíce), strach (ledviny). Dále z potravin a z únavy v důsledku nepřiměřené aktivity. A už vůbec zde není něco o konkrétním způsobu léčení. Myslím tím pochopitelně na akupresury či akupunktury, ale i na fyto-terapii (léčení bylinkovými čaji). Na akupunktury a akupresury dnes existuje „bolšaja těchnika“ a jmenuje se to OBERON. U nás to má pan Dr. Maček v budově Barum Continental v Otrokovicích.

    Již jsem se zmínil, že ZLV léčí nemoci, zatím co TČM odstraňuje příčiny nemoci.
Všichni jsme někdy uslyšeli oznamovací větu: Tak krásně vypadal a zemřel.
I moderátor a komik pan Šimek tak krásně vypadal a zemřel. Proč se to stalo?
Dle TČM došlo k zranění energii (porušení harmonie).
Byly 2 možnosti:
buď to zranění vyléčit a tak ho vrátit do života, anebo to zranění bylo tak silné, že překonalo všechny energie, že Jin a Jang se rozpojily a dochází k vyhasnutí života k smrti.

    Kde nepomůže lékař a celá ZLV s veškerou svou technikou, hledejme pomoc alternativní někde jinde.

    U pana Šimka došlo k odumírání buněk (rakovina) takovou závratnou rychlostí, že ZLV naše ani cizí se s takovým jevem (druhem rakoviny) ještě nikdy nesetkala. Nepomohlo ani obvyklé ozařování, ani všechny známe invazní či neinvazní metody. Takže zde vznikl precedens, exemplární případ nemoci, kde celá ZLV selhala. Pacient zemřel.

    Jeden život vyhasl, ale já tvrdím, že vůbec nemusel. Že bylo možno zablokovat tento proces odumírání buněk naprosto neinvazním způsobem: Dodat mu energii, potřebné kvality. Takovou energii, aby celý proces odumírání buněk byl zastaven a současně nastartoval proces nový opačný. Aby odumřelé buňky byly z těla postupně vylučovány, a na jich místo začaly se tvořit nové zdravé tak, že všechny tkáně by se postupně dostaly do svého původního stavu.

    Na tento zvratný proces (množení zdravých buněk včetně zablokování rakovinového procesu) ZLV s celou svou nejvyspělejší technikou nemá šanci a zřejmě ani v nikdy v budoucnosti ji mít nemůže a nebude.

    V tom je celý problém. Umět si včas vyhledat pomoc jinde, alternativní pomoc. Zde může sehrát roli kterákoli z metod uvedených na začátku tohoto elaborátu. Je potřeba se nebát a pokusit se hledat pomoc v některé z uvedených metod na začátku tohoto elaborátu. Zde můžou sehrát nezastupitelnou roli právě TČM, ale i některá jiná metoda z uvedených na počátku tohoto elaborátu (Psycho-energetika, Léčitelství, Su Jok, Homeopatie nebo jiné). Proto na nic nečekat a obrátit se co nejdřív na vhodného léčitele, šamana, mága, čaroděje, bosorku, felčara či lapiducha, jogína či fakíra, (bez ohledu, jak se jim kde říká). Vždyť jen oni se po celá tisíciletí starali o zdraví nejen široké pospolitosti, ale pečovali i o zdraví panovníků všech dob (Babylon, Říše Sumerů, Egypt, Trója, Antické Řecko, Kartágo, Říše Římská). Protože tak tenkrát vypadal svět a žádné jiné pomoci nikde nebylo (a to byli jen otroci). Jak jsme si již řekli, léčí bylina, voda, vzduch, ale i kosmický prostor. Ale především dodáním energie je možno zvrátit proces odumíraní buněk a postavit znova nemocného pevně na nohy.

    Dokonce nebojím se hlasitě prohlásit, že možná i metoda URINOTERAPIE může rakovinu zastavit a vyléčit. Naše česká autorka paní MUDr. Vilma Partyková má i na tuto nemoc recept ve své knižní publikaci „Urinoterapie a nemoci“. Schválně jsem se do ní podíval a obsahuje takové recepty, jako na léčení leukémie, rakoviny prsu (carcinoma mammae) i prostaty. Mám ji od paní autorky s osobním věnováním z dubna 2002, kdy mi ji poslala poštou. Seznámil jsem se s touto vzácnou osobností na Valné hromadě České psycho-energetické společnosti 2002 v Praze, Novotného lávka 5. Pak jsem obdržel dokonce takový vzácný dárek.

    Ale všechny uvedené i neuvedené cesty ke zdraví vedou k úspěchu jen u takového jedince, který má sám silnou vůli, chce se uzdravit a nepodléhá skepsi, slabosti či poddání se nemoci. Silná vůle přežít dovede zmobilizovat obrovský potenciál energií vlastních na záchranu a zachování života. To ale platilo a platí vždy o každé nemoci bez výjimky od počátku světa. Proto i Ježíš Kristus uzdraveného často oslovil „Tvá víra Tě uzdravila“. Zde bude dobře vzpomenout ještě jednu „berličku - podporu“, kterou můžeme my všichni, jeho blízcí příbuzní nebo přátelé (kdo ho máme radi) poskytnout nemocnému, že i my sami taktéž celou váhou a silou své osobnosti se postavíme za jeho uzdravení.

    Úvaha o stresech a jeho důsledcích na náš organizmus.
Stres: existují druhy: Eustres a Traumatický stres.
Stres je stav organizmu, který je obecnou odezvou na jakýkoli výrazně působící zátěž, ať už tělesnou nebo duševní (s následnými metabolickými a vazomotorickými změnami). Faktor odpovědný za stres je stresor.

    Eustres vzniká jako následek něčeho moc příjemného, co jsme právě prožili (nějaká vysoká výhra v loterii, velký životní úspěch, třeba v zaměstnání postup do vyšší funkce spojen s platovým radikálním povýšením, nebo milenci se na sebe těší, že se uvidí a vyjde jim to, rodičům se narodí děťátko, na které se moc těší). V tom případě se celé naše tělo zmocní pocit obrovské blaženosti. To právě se do biologických jeho struktur rozlily blahodárné hormony - neurotransmitery, jako endorfíny beta, serotonin a noradrenalín. Všechny působí jako opiáty a pomáhají vytvoření dobré nálady. Zúžují též cévy a napomáhají zastavit krvácení (vázokonstrikční účinky).

    Při stresu se uplatňují mechanizmy, které umožňují přežití organizmu vystaveného nebezpečí – adaptační syndrom. Jde o výraznou aktivaci sympatického nervového systému a nadledvin (kůry i dřeně), která způsobuje zrychlení krevního tlaku, prohloubení dýchání, vyplavení energetických zásob (tuky cukry), tlumení bolesti, zvyšování svalové sily i psychických schopnosti. Probíhá mobilizace veškerých sil organizmu ) i za cenu některých neekonomických dějů, která slouží pro jako obranu nebo útěk, anebo boj nebo útok, ale hlavně pro přežití jedince.

    Příčiny: fyzikální, chemické (toxiny, mediatory zánětu, zplodiny metabolizmu), bolest, intenzívní duševní činnost, deprivace, nadbytek informaci.
Fáze stresu:
Fáze poplachová – vzestup katecholaminů, glukokortikoidu (palivo), STH (somatotropní hormon), mineralokortikoidů aldosteron (voda a sůl zadržuje ionty Na+ a vylučuje ionty Ka+), glykogenolýza, proteokatabolizmus, lipolýza, pokles lymfocytů, retence vody a soli a elektrolytu. To je první odezva - akutní či promptní dodávka stavebního materiálu (STH), glukóza – palivo: (sacharidy) a tuky.
Fáze rezistence - růst glukokortikoidů jako rozhodujícího faktoru glukogeneze, proteokatabolizmus, proti-zánětový a proti-infekční účinek. Organizmus se připravuje na obranu a útok. Indukuje mikrobiologické změny v centrálním nervovém systému.
Fáze vyčerpání. Vyčerpání rezerv, kumulace proteokatabolických produktů. Stoupá koncentrace adrenalínu a klesá noradrenalínu.

    Hlavní odezvy v organizmu jsou:
  • 1. Nahromadění dostatku paliva: Sacharidy (glukóza) a tuky
  • 2. Dodávka stavebního materiálu pro reparační syntézy: aminokyseliny, enzymy, hormony STH.
  • 3. Retence vody, soli a elektrolytu (kationty Na+) za účelem udržení rovnováhy. Příprava na obranu a útok.
  • 4. Boj proti zánětu a infekci.
  • 5. Udržení teplotní homeostázy, stálost a rovnováha v organizmu, včetně všech systémů a procesů, které tento stav udržují. Organizmus je vystavován neustálým změnám, ledviny, plíce, srdce a celý oběh krevní, CNS, endokrinní systém jako producent hormonů, potřebná teplota a jiné.
  • 6. Modulace bolesti.


    Akutní mobilizace paliva se uskutečňuje vyplavením katechoélaminů (neurotransmitery, které se tvoří v kůře nadledvin, jako adrenalin, noradrenalin, dopamin), glukokortikoidů, STH (somatotropní hormon růstový), k plnění dalších úkolů se zapojuje ADH (alkoholdehydrogeneza, antidiuretický hormon, též vazopresin), minerakokortikoidy, (aldosteron, renin), inzulín, prolaktin, anabolické steroidy, i estrogeny (u žen), hormony trávicího systému, enkefaliny (endogenní opiáty) jako endorfíny beta, interleukin 1 protizánětlivý. Vyplavením všech uvedených hormonů znamená aktivaci sympato-adrenálního systému SAS, hypotalamo-hypofyzární oblasti a imunitního systému.

    Ještě do nedávná se na všech lékařských fakultách světa vyučovalo, že lidský mozek (lépe neurony) nemá schopnost regenerace. Dnes víme, že i u dospělého člověka dochází ke vzniku nových neuronů v mozku. Důležitá součást mozku hippocampus prochází v dospělém věkuilustrace strukturálními změnami, prodlužováním axonů a větvením dendritů, včetně změn synaptických spojení. Ale stres a stresové hormony snižují produkci nových buněk, proto pozor: Chronicky stres je obzvláště nebezpečný, protože zmenšuje objem hipocampu.

    Odezva akutní fáze (OAF) představuje souhrn reakcí postiženého organizmu na různé nepříznivé podněty, jako úraz, zánět, invazi mikroorganizmu, imunitní reakci atd. Jsou to vždy změny v CNS, v endokrinním a imunitním systému, a metabolická odezva. Hlavním mediátorem OAF je polypeptid interleukin 1, který působí na všechny tkáně těla, jeho účinek je mnohostranný.

    Hlavní odezvy organizmu na stres probíhají v sympato adrenálním endokrinním systému (SAS) směrem hypotalamus, hypofýza a nadledvinky.

    Katecholaminy (mají poločas 1-2 min) a metabolizmus a glukokortikoidy. Hormony dřeně nadledvin jsou nezbytné pro život a mají obrovský význam v homeostáze organizmu. V dřeni nadledvin se syntetizují též beta endorfíny a jiné látky z velké molekuly POMC (proopiomelanokortin). Všechny mají význam při stresové situaci.

    Jsou to hormony dřeně nadledvin. Asi 5% adrenalinu a noradrenalinu se vyloučí moči, hlavně jeho metabolity. Hlavní enzymy, které odbourávají katecholaminy jsou metylové skupiny - OH skupiny benzenového jádra a další. Všechny jsou v moči dobrým indikátorem sekrece katecholaminů.

    Co je to syndrom vyhoření či vyhasnutí.
Pojem (burn-out = burnout), tj syndrom vyhoření či vyhasnutí vyjadřuje stav, kdy nemocný se dostane do stavu úplně totálního energetického vyčerpání. Klíčovou složkou je celková únava. Stadia vývoje:
1) původní zapálení pro věc, vysoká empatie, obětavost, zájem o druhé, vysoká až střední senzitivita, vysoký perfekcionizmus, pedantství, odpovědnost, neschopnost relaxace,
2) vystřízlivění, frustrace, že objekt s nímž je člověk v kontaktu a na jehož hodnocení je závislý je vnímám negativně (negativní afektivita a depresivní ladění). Dominuje pocit, že dlouhé a namáhavé úsilí o něco již trvá nadměrně dlouho a efektivita tohoto úsilí je v porovnání s vynaloženou námahou nepatrná.
3) následuje zklamání, úzkostné, fobické až obsedantní stavy, chronické přesvědčení o neadekvátním společenském uznání a ekonomickém hodnocení vykonávané profese, stabilně prožívaný hněv jako emoční stav a agrese jako chování z bezmoci a beznaděje. Na fyzické úrovní si lze představit, že zklamání, prohlédnutí a ztráta ideálů má za následek celkovou únavu až ochablost, bolesti hlavy, poruchy krevního tlaku, spánku, bolesti ve svalech, přetrvávající celková tenze.
4) poslední stadium je fáze úplného vyhoření, vyčerpání či vyhasnutí, úzkost (anxieta) provázená cynizmem, odosobněním až ztrátou lidskosti.
Výskyt: u profesí s pracovní náplní „práce s lidmi“ v oblastí sociální. Zdravotní sestry především v domovech soc. péče, lékaři, rizikové obory pediatrie, psychoterapeuti, sociální pracovníci a učitelé na všech stupních škol, duchovní a řádové setry, ale i špičkoví umělci, sportovci a vojáci, prostě všichni, kdo jsou vystavení chronickému stresu.

    Člověk se původně z nadšení obětuje ve prospěch jiného trpícího až natolik, že ho nezastaví ani únava, žádná stagnace, ani nejvyšší stupeň vyčerpání.

    Takovému stupni vyčerpání říkáme vyhoření (jakoby upírem vysátý úplně bez krve). Jako původ tohoto stavu bývá nerovnováha mezi požadavky práce či nároky klienta a odpověď na celou tu nerovnováhu: únava, úzkost anxieta, emoční vyčerpání (exhausce - strain) až opotřebení, tenze až apatie a cynizmus. Jedná se o chování defenzivní, jako psychologický únik ze situace, která se nedá zvládnout řešením problémů, protože ideály nejsou realizovatelné.

    Co k tomu závěrem. Kde vám není schopná pomoci ZLV, vidíte, že cest zbývá ještě mnoho. Ale zejména VY sami, každý sám za sebe musí hledat v sebe nesmírnou mohutnou vnitřní silu, která Vás dělí od rovnováhy těla a duše, od rovnováhy energii Jang Jin, anebo vůbec od dostatku energie a která Vás vyvede vytrvale ke kýženému cíli, pevnému zdraví. Odpouštějte svým bližním a važte si je, aby i Vám bylo odpouštěno a aby i Vy jste byli vážení ve svém okolí.

    Mnohdy stačí očištění, které nemusí znamenat úplné vyléčení, ale částečnou úlevu, že projevy nemoci se přestanou zhoršovat. To bude východisko, že tělo opět bude schopno zmobilizovat obrovský potenciál energie k dosažení rovnováhy energetické i ostatní.

    Závěrem explicitní poučení pro život každého jedince:
Pro každý případ noste si vždy sebou něco sladkého, kostku cukru, nebo nějaký bonbon (jaký, kdo má rád), či kousek čokolády, tatranku, či jinou sladkou sušenku, kterou v případě traumatického stresu ihned zkonzumujte. Organizmus potřebuje ihned palivo - glukózu, kterou si ze sacharózy umí sám ihned udělat (pomoci hormonu glukokortikoidů). Anebo sladké ovoce, které obsahuje fruktózu, která je ihned je schopná okamžitého vstřebávání, jako glukóza.

    Farmaceutické lobby je obrovský moloch. Je známo, že jeho zisky přesahují dokonce zisky všech výrobců zbraní celého světa. Snažme se mu vyhnout a zbytečně ho nepodporovat, pokud je nám to jen trochu možné.
Já jsem si vypracoval vlastní životní standard, jako osobní filozofii života: dobře pojíst, popít a pomilovat se. To je lepší a zdravější, než konzumovat všechny možné produkty farmaceutického lobby celého světa.

    Přejí Vám všem do tohoto boje hodně úspěchů.

    Nyní trochu metafyziky, abyste nikdy nepropadali do přílišného optimizmu. Pokud máte někdo až tak šťastný život, že vše se Vám daří, je stále úplně zdravý a úspěšný, že vše běží jako po másle, tak pozor: Staří Řekové věřili, že ten, kdo se má v životě moc dobře, je šťastný a žije neustále na vysluní, plní se mu vždy všechna jeho přání a plány, propadne pomstě bohů.

   
Ing. Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. tel: 0420 596 813 651. E-mail: j.chromik@quick.cz

Přepis přednášky na schůzce ostravských astrologů ze dne 08-05-2004


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý