www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2Tranzit Černé Luny

velký pomocník při sebepoznávání a práci na sobě.
aneb
Jak je dobré si všímat (mimo jiné) poselství tranzitů Černé Luny.Hana Kupková


    Chci se s vámi podělit o vlastní poznatek (jen takový malý střípek ze života), co se týká tranzitu Černé Luny. Zjistila jsem, že je velice dobré tyto tranzity sledovat a naslouchat poselství, které k nám promlouvají. Musím se přiznat, že s Černou Lunou moc nepracuji a tedy o ní toho ani moc nevím, ale přesto její tranzity sleduji a mám je poznačeny v efemeridách, abych věděla, kdy mi bude dělat něj. aspekt na prvky v mém horoskopu.

    V tomto týdnu mi dělala tranzitní Černá Luna (3° Raka) trigon na můj Mars ve Štíru ve 12. domě. Jak se to projevilo? Z ničeho nic přišla silná „jaterníslabost", během dalšího dne bolest zad, snad i ledvin (či spodní části zad), přidala se silná bolest hlavy a totální slabost, únava. Musela jsem ulehnout, jelikož jsem opravdu nebyla schopna „něco dělat."

    Následovalo samozřejmě sebezpytování. Myslím, že Černá Luna (tento tranzit) totálně „otevřela" či rozvinula (vliv trigonu) a ukázala mi tak moje aktivity (Mars) z jiného pohledu. Jakoby vyšlo na povrch to, co jsem si vůbec neuvědomovala, že dělám a najednou jsem měla možnost „uvidět" a uvědomit si také temné stránky svých aktivit a měla jsem tak možnost se nad tím více zamyslet. Zjistila jsem, že ne všechno, co jsem si myslela, že dělám dobře nebo normálně, je úplně správné a Černá Luna mi jakoby naservírovala přímo na talíři (formou ne-Moci) ty chyby v mém konání, které dělám.

    Orgány v oslabení to přesně ukázaly:
Játra: Úkol: Je třeba více rozvinout vlastní niterný OHEŇ (Ducha – Život – Tvořivost), nemít strach, obavy, nebát se aktivně jednat, budovat, také nehřešit v oblasti výživy, nepřejídat se, jíst zdravě, menší množství potravy, omezit se v tomto, nejíst škodliviny atd.
Záda: Úkol: Změnit se, být pružnější
Ledviny: Úkol: Zharmonizovat a udělat si pořádek ve všech vztazích, být láskyplnější, více Milovat a projevit to DOBRÉ a také vidět to DOBRÉ ve všem a v každém. Neposuzovat, nekritizovat druhé, ale ukázat jim Lásku, tu mocnou Sílu, která vše harmonizuje a léčí.
Hlava: Úkol: Začít jinak myslet, dát průchod přirozené vnitřní Energii.

    Tento stav (fyzické únavy a bolesti) trval 3 dny. Když jsem si toto uvědomila, zjistila jsem, jak cenný tranzit jsem prožila, neboť jsem si uvědomila, že někdy člověk musí být opravdu upozorněn nějakými vnějšími skutečnostmi (ne-Mocí, únavou, slabostí a pod.), na to, že něco není v pořádku a měl by se nad sebou zamyslet, jít do sebe a důkladně sebezpytovat.

    Proto je dobré sledovat také tranzity Černé Luny, které, myslím, mají opravdu velký význam, neboť mohou napomoci odkrýt něco, co si neuvědomujeme a co při tomto tranzitu vyjde na povrch a tedy nás tento tranzit vybízí k práci na sobě, co se týká naší nějaké temné stránky v určité oblasti, kterou je nutno si uvědomit, zpracovat a řešit.

    Ještě chci dodat, že jelikož šlo v mém případě o trigon, proběhlo vše celkem jakoby rychle a hladce, tedy (zjednodušeně): otevřel se problém (došlo k ne-Moci), ukázala se a vyšla najevo moje temnota, došlo k sebezpytování, k uvědomění, následovala modlitba a prosba o odpuštění a očistu, následoval uzdravující proces (těla), tělo je již v pořádku (s pomocí Boží) a nyní je třeba jít dále a – JIŽ NEHŘEŠIT.

ilustrace     Poznámka: Zajímavé také je, že když jsem vykládala kamarádce, co jsem během těchto tří dnů prožívala (nebyly to dny lehké) a co jsem si uvědomovala (zde nepopisuji veškeré detaily, neboť během těchto tří dnů jsem mimo jiné měla „šílené" sny, nemohla jsem spát, pořád bolest, pořád nějaké šílené myšlenky, zmatky, také vyšly na povrch určité chyby v mém jednání v poslední době, různá zapomenutí na něco, co jsem měla udělat, prostě se vyjevovaly věci, co se týká mých činů, jakoby mi byly také ukázány mé „hříchy" formou obrazu ve snech atd. Cítila jsem, že mi je naznačeno a řečeno, že je třeba pracovat na intenzivním přibližování se dokonalosti a tedy usilovně pracovat na sobě, snažit se jednat v souladu s vnitřním Já a být spojena s Ním. Obzvláště ten, kdo se již nějakou dobu snaží na sobě pracovat a chce se přiblížit více Bohu, by si měl uvědomit, že již nemůže (či by neměl) dělat určité věci (hřešit), jako dělal dříve, ale měl by se snažit být stále více „lepší" a dokonalejší, protože pokud již dospěl k určitému poznání (či přečetl kvalitní duchovní knihy a pod. a načerpal tak určitou duchovní Moudrost), má již také velkou zodpovědnost a tedy to, co si přečetl, pochopil a zvnitřnil, by měl vlastně praktikovat a žít, takže vnímám tranzity Černé Luny jako dobré „upozorňovatele" na chyby, které si třeba ani člověk neuvědomuje, protože to mohou být chyby „menší", ale přesto chyby, které působením těchto tranzitů mohou nějakým způsobem vyjít více na povrch a tak člověka upozornit, aby je řešil a zpracovával.), asi zde neříkám nic nového, ale chci jen dodat, že když jsem o tomto mém prožívání hovořila s kamarádkou, zírala na mě, protože zažívala v tomto týdnu něco úplně podobného, také skrze zdravotní potíže si musela něco uvědomit a také měla „šílené" sny, bolesti, něco se dralo silou ven a chtělo se provalit (nějaká temná stránka) a ona byla nucena o tom přemýšlet. Když jsem se podívala na její horoskop, tak jsem zjistila, že má Slunce na 3 stupni Ryb a tedy jí dělala tranzitní Černá Luna přesný trigon na její Slunce. Ve stejnou dobu jsme prožívaly podobné stavy, podobné uvědomování si a když jsme to společně všechno rozebraly, došly jsme ke stejnému závěru: Poselství tranzitu Černé Luny je: Ukážu ti chyby, kterých se dopouštíš, ukážu ti, co je třeba řešit, až to v sobě (s pomocí Boží) zpracuješ, jdi dále a již nehřeš, snaž se být bytostí laskavou a dobrou, která si uvědomuje vnitřní živý Zdroj a Energii a která se neustále snaží být ve spojení s tímto Zdrojem, s touto Silou – s LÁSKOU, která je DOBRO samo a která je tím pravým ŽIVOTEM, který máme ŽÍT.

    Poznámka: A ještě nakonec – začátkem září opět společně s kamarádkou budeme očekávat tranzit Černé Luny – trigon na náš Merkur, který máme obě společně na stejném stupni – 5 st. Ryb. Takže to budeme sledovat a uvidíme, co nám tento tranzit ukáže a co se vyjeví, co si neuvědomujeme a co máme řešit a uvědomit si v oblasti myšlení, vzdělávání se, pochopení moudrosti určitých myšlenek (duchovní význam znamení Blíženců či vládce Merkura) či komunikace a pod.

    Závěrem chci říct, že děkuji za tento důležitý tranzit, který mne přivedl zase více k uvědomění si a pochopení svých temných stránek mé povahy, které prostřednictvím působení tranzitu Černé Luny tak trochu vyšly napovrch, což je dobře, protože člověk, který na sobě chce skutečně pracovat, by měl důkladně poznat i tyto své určité vlastnosti, které se někde v něm skrývají a je třeba si je uvědomit, zpracovávat a řešit a k tomu, myslím, tyto tranzity hodně napomáhají.

V Ostravě dne 25.8.2004
Hana Kupková
Postavení Černé Luny v následujícím období:

1.8.2004	    	29 st. 51 min. Blíženci
1.9.2004		3 st. 18 min. Raka  
1.10.2004		6 st. 39 min. Raka
1.11.2004		10 st. 06 min. Raka
1.12.2004		13 st. 26 min. Raka
1.1.2005		16 st. 54 min. Raka
1.2.2005		20 st. 21 min. Raka
1.3.2005		23 st. 28 min. Raka
1.4.2005		26 st. 55 min. Raka
1.5.2005		0 st. 16 min. Lva
1.6.2005		3 st. 43 min. Lva
1.7.2005		7. st. 03 min. Lva
1.8.2005		10 st. 31 min. Lva
1.9.2005        	13 st. 58 min. Lva
1.10.2005	     	17 st. 18 min. Lva
1.11.2005	 	20 st. 46 min. Lva
1.12.2005	 	24 st. 06 min. Lva
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý