www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


Dnešní beseda má téma ČÍNSKÁ ASTROLOGIE A KOSMOLOGIE.


Ostravská astrologická společnost - duben 2005
PŘEPIS PŘEDNÁŠKY 9. 4. 2005 JIŘÍHO NITSCHE z Olomouce

   
Dovolil bych si začít zeširoka, začal bych otázkou, co to je kalendář? Máme kalendář nejen proto, abychom věděli jaké termíny máme splnit, máme ho pro nejrůznější práce. Kalendář je dnes taková samozřejmost, že nás ani nenapadne zkoumat jeho původ, jak vznikl. Samotné slovo kalendář je odvozeno od latinského calendae - volat. Kalendy byly dny v měsíci, které označovaly nový měsíc. Luna zmizí v záři Slunce a nový měsíc nastává, když se znovu objeví první srpek Luny. Kalende bylo vždy prvního. Pontificus vyhlašoval nový měsíc právě tím, že se vyvolávalo objevení srpku Luny. Začátek měsíce byly kalendy, polovina měsíce byly idy. Idus znamená dělit, rozdělit. Pro nás je důležité to, že název kalendář pochází zřejmě z těchto dob.

    Říkalo se o Římanech, že vždy vítězí, ale nikdy neví kdy to bylo. Skutečně v tom dřívějším kalendáři byl dost chaos, jehož příčiny nejsou tak zcela objasněny. Císař Gaius Julius César pověřil svého hvězdáře Scaligera, aby vypracoval kalendář, který odstraní panující zmatky ve stávajícím datování. Svou císařskou autoritou měl na to, aby tuto změnu prosadil. V té době, (asi r. 44 př.n.l.) a od té doby na jeho počest se začal v celé říši římské, potažmo i v okolních zemích užívat římský kalendář, nazvaný po něm Juliánský.

    Tento Juliánský kalendář byl vlastně solární kalendář, což znamená, že zohledňoval oběh Země kolem Slunce a trval 365,25 dnů, čili 365 dnů a 6 hodin. Díky tomu, že tenkrát se neurčila přesně precese, resp. některé indicie naznačují, že tenkrát precese značně kolísala, což souvisí s teorií katastrofy, tak zřejmě Scaligeri, který o precesi věděl, určil jako její střední hodnotu 6 hodin. Jak se precese ustálila na jakousi úhlovou odchylku, k dnešnímu dni, resp. během staletí narostla chyba oproti té střední hodnotě 6 hodin, do 16 století na hodnotu skoro 10 dnů. Protože dnešní rok má délku 365,2422 dne.

    Největší autoritou středověku byl papež. Papež Řehoř VIII. pověřil astronomy korekcí kalendáře, neboť se dny rovnodennosti, dny slunovratu, začaly posouvat oproti kalendářním dnům, resp. naopak. Astronomové tuto velikou práci udělali a v r. 1582 Papež Řehoř VIII. BULLOU Gravissimas, vyhlásil nová, na jeho počest nazvaný gregoriánský, kalendář, který 15. října 1582 posunul přímo za 5. října 1582, čili vynechal 10 dní, a tím srovnal kalendář podle astronomického oběhu Země kolem Slunce. Zařídil také to, že touto úpravou každý čtvrtý rok je přestupný s výjimkou staletí, která jsou dělitelná čtyřmi sty. Tato staletí právě srovnávaly chybu, že rok netrvá 365 dnů a 6 hodin, ale pouze 5 hodin a nějaké minuty. Tímto byla zajištěna jakási stabilita v návaznosti kalendáře, pomůcky, kterou denně používáme, na průběh roku, oběh Země kolem Slunce.

    V té době už bylo církevní soupeření natolik rozjeté, že východní církev prohlásila, že „raději se rozejdeme se Sluncem, než bychom se spolčili s tím antikristem papežem." A tak do dnešního dne popové ve východních církvích, slaví a dodržují Juliánský kalendář, který zavedl Gaius Julius César. Všichni víme, že kupříkladu Velká říjnová socialistická revoluce byla vlastně 7. listopadu. (v říjnu podle Juliánského kalendáře, v listopadu podle Gregoriánského).

    Podle tohoto kalendáře slaví také na východě, v oblasti, kde vládne pravoslavná církev, i začátek nového roku. Jím se nový rok vlastně posouvá každým přestupným rokem o kousek dále, a dnes už slaví nový rok někdy kolem 15. ledna.

    Když se podíváme ještě kousek dál na východ, do Číny, tak tam se slaví nový rok také někdy jindy. Možná jste zaznamenali, že letos, slavili začátek nového roku, tuším, 8. února. A já se ptám: mají Číňané v tom také nějaký zmatek? Je to politickým nebo církevním rozhodnutím, že datum nového roku je každý rok někde jinde?

    V Číně se zachovalo daleko více starých, moudrých pravd. Kdysi dávno totiž tady byla globální civilizace vysoce rozvinutá, která se buď sama zničila, nebo přiletěla , jak se říká, nějaká jiná planeta a trochu vším zamíchala. Pravdou je, že zhruba tak v roce kolem 4000-5000 před n.l., někde v té době je jakýsi informační hiát a neví se, co bylo předtím. To je samozřejmě voda na mlýn takovým věrozvěstům, kteří říkají, že svět má jen 6000 let a v té době teprve vznikl atd. To je jeden extrém a druhý říká, že jsme slezli coby opice ze stromu atd. a potom jsme najednou postavili pyramidy. To jsou dva extrémy, kde ani jeden z nich zřejmě nemá pravdu.

    Já také nemohu tvrdit, že moje názory jsou naprosto správné, ale myslím si, že to, co píše pan ing. Wiesner ve svých knihách, tak to je velice dobře udělaná systémová analýza, která ukazuje pohled na člověka a jeho historii trochu jinak, než nás to učili ve škole a docela správným způsobem zasazuje ty reality, které na zemi zbyly, do časového měřítka. Takže tato rozvinutá civilizace, která zde bezpochyby byla, nějakým rozsáhlým kataklyzmatem bohužel zanikla a nám po ní zůstaly jen jakési střípky zrcadla vědění, které bych rád, kdyby se nám podařilo společnou prací slepit dohromady.

    Nejlépe to vidíme na té nádherné vědě, jak říká pan Tichý, nejkrásnější z tajuplných věd, na astrologii.

    Astrologie se zachovala trochu v jiném podání v západním okruhu, který byl ovlivněn Babylónií, Řeckem, Egyptem a tím, co bylo tady u nás. Zachovala se v jiném pohledu v Indii, zachovala se velmi značně jinak také v Číně. Jsou to střípky téhož zrcadla. V Číně se zachovala poměrně nejkompaktněji. V r. 2637 před n.l. legendární Žlutý císař nařídil svým astronomům, aby znovu určili POČÁTKY NEBES, aby znovu určili světové strany.

    Je to úplně nepochopitelné. Proč by měli určovat světové strany, když vlastně naši astronomové tvrdí, že se vlastně nic neděje, kromě nějaké nepatrné precese. Jednou za 26000 let zemská osa opíše kruh, ale jinak se nic neděje. Proč by tedy měli tehdejší astronomové znovu určovat světové strany? Nezasáhla tehdy matičku Zemi nějaká kosmická katastrofa?

    V r. 2637 př.n.l., ustanovil Žlutý Císař tak zvaný nový počátek posvátného kalendáře, který Číňané od té doby dodržují až podnes. Dokázali kalendář vymysslet tak, aby fungoval a aby se nerozcházel se Sluncem, s ročními dobami atd.. V porovnání s tím, jaké potíže u nás, v západním okruhu, s kalendářem jsou, tak musíme smeknout. Smeknout před znalostmi těch dávných, kteří dokázali od této doby, skoro přes propast 5000 let, udržet kalendář v synchronicitě s nejrůznějšími cykly, které v naší sluneční soustavě neustále probíhají.

    Posvátný čínský kalendář je založen na solilunárním cyklu, což vlastně obsahuje v sobě vztah Slunce a Luny a vůči Zemi.

    Začátek roku v čínském kalendáři je stanoven jako druhý nov po takzvané Velké zimě (Velkou zimou nazývají Číňané zimní solsticium, neboli zimní slunovrat),. Nov znamená nový měsíc, je to tehdy, když dochází ke konjunkci Luny se Sluncem. Tahle konjunkce, resp. druhá konjunkce po Velké zimě, druhý nov po velké zimě je začátkem jejich kalendářního, resp. solilunárního roku. Pro počítání kalendářních měsíců Číňané berou jako měsíc, skutečný solilunární neboli synodický měsíc, tzn. dobu od novu k novu, což je průměrně 29,5 dne.
29,5 dne x 12 = je méně než 365. Je to zhruba o nějakých 11-12 dní méně, takže je zapotřebí, aby se každý třetí rok vkládal přestupný měsíc, který zajišťuje synchronicitu se solárním rokem.

    Přestupný měsíc se ovšem nemůže vkládat jen tak, podle libovůle mocných. Pan docent Švidrnoch vlastní čínsky psanou tlustou knihu náboženských předpisů, podle kterých Číňané celá tisíciletí určovali, kam se vloží ten přestupný měsíc. Náboženské předpisy zcela jednoznačně upravují, že se nesmí přestupný měsíc vložit před jedenáctý, dvanáctý a první měsíc v roce. To znamená, nesmí to být nikdy kolem zimního slunovratu. Zakázali to náboženskými předpisy. Náboženské předpisy stanovovaly jak a kdy se může přestupný měsíc vložit. Obrovsky složitý způsob religiózních předpisů, jak udržet kalendář v chodu bez počítačů.

    Právě to úžasné vědění Číňanů, zděděné po moudrých předcích, se ukazuje už v tom, že panuje striktní zákaz vkládat přestupný měsíc do měsíců okolo slunovratu. Přestupný měsíc se vkládá tehdy, když nov nastal dvakrát ve stejném znamení.

    Johanes Kepler ve svých zákonech objevil, že průvodič planety opíše za stejnou dobu stejnou plochu. Je-li planeta v periheliu, tzn. blíže ke Slunci, tak aby opsala určitou plochu pohybuje se rychleji než v apoheliu, tedy když je nejdále od Slunce. Plochy jsou naprosto stejné. Ale pozor, vidíme, že dráha, kterou urazí kolem perihelu, je podstatně delší než dráha v apoheliu. Astronomickým propočtem zjistíme, že když je Země právě v přísluní (4. nebo 5. ledna), neboli v perihelu, tak se pohybuje tak rychle, že nikdy nemůže nastat nov dvakrát v jednom znamení v úseku okolo solsticia!
Čili znamením Střelce, Kozoroha a Vodnáře projde Slunce vždy tak rychle, že tam může nastat nov poze jednou. Vnímejme tu úžasnou moudrost, kterou Číňané museli znát už tenkrát…

    Co dokázali už tenkrát vtělit do religiózních předpisů, aby se tato velmi důležitá informace přes tisíciletí přenesla… Mohu říct, že nám trvalo 8 let, než jsme tohle rozšifrovali. Než jsme zjistili, že přestupný měsíc, díky astronomickým zákonům, nemůže nikdy nastat v době okolo zimního slunovratu a že tedy stačí pouze přesně počítat a není třeba interpretovat složité náboženské předpisy!

    Číňané samozřejmě znali solsticiové body a body rovnodennosti. Měli mapy nebes v podstatě stejně kvalitní, jako je máme dnes. Je to možná trochu šokující sdělení, ale je tomu tak.

    Povšimněte si, prosím, těchto dvou kružnic na pradávné mapě hvězdné oblohy. Stejné kružnice najdeme i na našich moderních mapách. Jedna z nich označuje pás rovníku na obloze, ta druhá označuje naopak ekliptiku. Tyhle průsečíky označují body jarní a podzimní rovnodennosti. Pro Číňany byl významnější podzimní bod rovnodennosti.

    Tato mapa je kopií nějakého prastarého papyru z Koreje a dokládá úžasné informace, které Číňané už v dávné době měli.    Další mapou je překreslená mapa nebe z knihy Vesmír od pana Horského, kterou napsal spolu se známým popularizátorem astronomie panem Grygarem.    Vidíme, že na každé mapě Číňané, mimo jiné, malovali také pás Mléčné dráhy, čili Mléčné dráze přikládali zásadní důležitost. My dnes víme, že Mléčná dráha je vlastně naší mateřskou galaxií a její střed leží někde v souhvězdí Střelce, kde je centrum této galaxie. Galaxie.

    Dále vidíme nejzajímavější zobrazení, které je vytesané na nějakém kameni, udává se, že tohle zobrazení je staré přibližně 2-3000 let. (Naši archeologové nechtějí dál než ..). když si uděláme aproximaci , zde je ten podzimní bod a zde v těchto místech vidíme souhvězdí Velkého vozu (Číňané ho nazývali Velkou naběračkou).    Když si vyneseme úhel mezi Benetnash – první hvězda z Velkého vozu, a tento průsečík, určující podzimní bod, zjistíme, jak daleko od sebe ta stálice Benetnash vzhledem ke svému relativně malému vlastnímu pohybu a ten průsečík má, tak dojdeme k době podstatně starší.

    Mimochodem na podstatně starší dobu ukazuje i již dříve zmíněný zodiak z Dendery.
Zodiak z Dendery, je jedno z nejstarších dochovaných zobrazení nebes. Byl objeven při vědecko-loupežnické výpravě Napoleona do Egypta. Napoleon byl natolik osvícený panovník, že s hordami vojáků vzal i skupinku vědců a ti prozkoumali, co se prozkoumat dalo, odvezli do Francie co se odvézt dalo. Mimo jiné objevili v Osiridově svatyni chrámu bohyně Hathór, v Dendeře, strop, který má zhruba 2x2 a na něm zobrazenou mapu oblohy, která je nazývaná zodiakem z Dendery, protože symboliku zvěrokruhu lze na tomto zobrazení zžetelně vysledovat..

    Pan doktor Špůrek se zabývá analýzou zodiaku z Dendery. Provedl patřičná měření a zaměření určitých bodů, které jsou na tomto artefaktu zvýrazněny..Nelze vyloučit, že toto zobrazení ukazuje na dobu vzdálenou víc než 4000 let před n.l. Určitě pravdou není to, že by zodiak z Dendery zobrazoval horoskop syna Kleopatry, jak se nám snaží různí archeologové vnutit. Podle mého názoru ukazuje na dobu mnohem a mnohem starší, cpž souvisí také s tím, že čínské mapy nebes jsou podstatně starší, než jest nám předkládáno oficielními prameny k věření.

    V Číně bylo pod trestem smrti zakázáno vlastnit mapy nebes. Ty mohl vlastnit pouze císař a jeho astrologové, kteří pro něj pracovali.

    Čínský kalendář se zachoval tak dlouhou dobu nejen proto, že to tenkrát císař nařídil, ale především proto, že obsahuje ve své struktuře poznání jakýchsi základních sil vesmíru. Víme, že Číňané měli jako základ, že aby vesmír žil a také lidé aby žili, tak musí proudit životní a životodárná síla čchi.

    Aby síla čchi mohla námi proudit, aby mohla vesmírem proudit, tak musí být základní životní principy - princip jang a princip jin v dynamické rovnováze. Viz obrázek.    Obrázek symbolizuje jednak, že oba principy jsou v rovnováze proti sobě a jednak skutečnost, že každý jang je zárodek jinu, a každý jin je zárodkem jangu.

    Číňané přišli na to, nebo bylo jim předáno vědění, že existující svět, drží pohromadě 22 sil, 22 energií.

    Viz obrázek trojůhelníka. Tak vypadá člověk. Tak si můžeme znázornit trojjedinost, která se objevuje všude. Podstava, na které trojůhelník stojí, to je ta nejhruběhmotnější energie, nazýváme ji hmotou. Vrchol nad ní je duch, náš cíl, ke kterému bychom měli všichni směřovat, který bychom měli rozšířením svého vědomím dosáhnout v tomto životě. A spojnicí mezi tou nejhrubší hmotou a tím nejjemnějším duchem, tvoří celé spektrum stále jemněhmotnější energie. Můžeme si ji představit jako duhu barev, pole různých vibrací apodobně.

    Tuto energii umíme různými způsoby ovládat. Zde působí homeopatie, ale také jóga, Feng-Šu, akupunktura a nejrůznější východní cvičení, jako je Tai-či, Fa-lun, Či-kong atd.
Tato přednáška souvisí s akupunkturou a akupunktura je jakási oblast lékařství. Lékaři dnes mají velice dobře zmapovanou rovinu hmotnou. Myslím si, že chirurgie, která nám umí uřezat leccos, a také něco implantovat či jinak poopravit, tak ta dnes opravdu funguje velice dobře. Viz seriál M.A.S.H., který je vlastně o tom, že chirurgové umí poskládat tělo dohromady a když Pán Bůh dá, tak ten člověk se uzdraví. Na této hmotné úrovni slaví dnešní medicína velké úspěchy.

    O úroveň výš energeticky je působení na člověka pomocí různých chemických přípravků. Není to přímo zářez do tohoto těla, ale působí se naň nějakým jedem. Většinou ten jed zacloumá organismem tak, že organismus, aby se tohoto jedu zbavil, tak zároveň i tu nemoc, která ho obtěžuje, vyléčí. To je většinou účinek chemických léků.

    Pak jsou léky jemnější, které působí, dejme tomu, jako antibiotika působí na organismy, které jsou vlastně také projevem té či oné energie.

    Platí zásada, že pokud máme principy jin a jang v rovnováze, a skutečně dovolujeme čchi, aby proudila bez jakýchkoliv omezení , tak nemůžeme onemocnět. Můžeme se pohybovat v jakémkoliv infekčním prostředí a nemá to na nás žádný vliv. Bohužel, jsme jenom lidé a protože jsme jenom lidé, tak pořád padáme do těch svých problémů, které nás odvádějí od podstatných věcí.
Svým počínáním většinu dne sloužíme zlatému teleti, ať si to připouštíme nebo ne.

    Myslíme si, že naším nejdůležitějším úkolem je být úspěšný, mladý a bohatý a tak dále a opravdu podstatné věci odsouváme někam stranou.

    To podstatné je někde jinde. To si ale neuvědomujeme a nebudeme si namlouvat, že si to uvědomovali ve staré Číně, takže byly vyvinuty nejrůznější metody jak na nemocného člověka působit, aby opět dostal principy jin a jang do harmonie. Jedním z nástrojů, kterým se dá působit na jemněhmotnější energetické úrovni, je akupunktura.

    Akupunktura je způsob, jak nějakým definovaným způsobem (jehličkami, nebo el. proudem nebo moxováním, to je teplem) ovlivnit tok energie čchi v základních drahách v těle.

    Číňané věděli, že existuje 22 základních sil, které udržují život vesmíru i život člověka a vůbec fungování jako takové. Udržují dynamickou rovnováhu energií, aby mohla čchi proudit.

    Těchto 22 sil se dělí na 10 kmenů nebeských enrgií času a z nich vyrůstajících 12 pozemských větví energií času. V kosmu vzniká těch 10 základních nebeských kmenů, jak Číňané říkají, podporují se a jdou do páru vždy se stejně polarizovanými 12-ti pozemskými větvemi.

    Tyto energie času jsou dvojího druhu, dvojí polarity..Jsou jang a jin. Podporují princip jang a princip jin. Vždy jdou spolu jangový nebeský kmen a z něj vyrůstající pozemská větev. Obě energie jsou buď jang nebo jin. Jdou cyklicky za sebou dvojice jang, dvojice jin, jang, jin atd. Střídají se poslušny zákona času.
My zde žijeme v čase, v časoprostoru a tak i tyto energie cyklicky kolotají, a mění se podle ukazatelů, které vidíme ne hvězdné obloze, jak jest známo z astrologie.

    Tranzity se neustále mění a stejně přesně tak se mění tyto energie, které proudí: Deset kosmických sil z nebe a tucet jim jde v ústrety ze země. Máme 10 nebeských kmenů a proti nim máme 12 pozemských větví. Cyklus nebeských kmenů se neustále opakuje a cyklus pozemských větví také. Za zdůraznění stojí, že jdou vždy sudé se sudýma, liché s lichýma. Liché jsou charakteru jangu, sudé mají charakter jin.

    Nikdy není možné, aby se potkaly jang s jinem. Došlo by k vyrušení. Z jangového kmene může vyrůst pouze jangová větev a naopak s jinového kmene pouze jinová větev.

    Tyhlety dva cykly, desítkový a dvanáctkový, se vystřídají po pěti dvanáctkách, 5x12 = 6x10. Cyklus se vystřídá a následuje další. Takže 6x se vystřídá cyklus nebeských kmenů a proti němu se vystřídá 5x cyklus pozemských větví. Dohromady 5x12=60, 6x10=60. základní magické číslo je 60 posvátného čínského kalendáře.

    Základní časový cyklus energií času je cyklus roku. Takže po 60-ti letech se vystřídají všechny energie, které v pilířích času nastaly a opakuje se tentýž pilíř, jaký jsme měli při zrození.

    Připomínám zde jednu velmi důležitou věc: jak se tranzity pořád mění, tak energie neustále víří. Víří jak energie kosmické, těch 10 kmenů nebeských, tak také energie pozemské. Nezastaví se ani na vteřinu s jedinou výjimkou. A tou výjimkou je okamžik, kdy se člověk poprvé po přetržení pupeční šňůry nadechne jako samostatná bytost, kdy, jak říká tradice, do něj vstoupí nesmrtelná duše, tak v tomto momentu energie v člověku jakoby vykrystalizují a dále se nemění.
A zářící krystal těchto energií si neseme celý život sebou.

    V západní astrologii tomu obrazci říkáme radix. Radix je neměnný. Číňané říkají, že tyto energie, ty nebeské kmeny, které působily spolu s pozemskými větvemi, v nás jaksi zkondenzují, jsou nám dány do vínku a tuto skutečnost si neseme celý život s sebou a v sobě.

    A proto také, když se někdy probudíme a když zrovna kosmické a pozemské energie jsou ve fázi s tím naším energetickým krystalem, tak cítíme, jak se říká, že můžeme skály lámat.

    A z toho se někdy probudíme a zcela bez příčiny cítíme pravý opak. Je to proto, že síly těchto energií jsou v protifázi k tomu našemu energetickému krystalu a pokud my dovolíme a dáme tomuto oslabení průchod, a v tomto momentě umožníme, aby se energie rozklížily, vznikne nerovnováha, nerovnováha principu jang a jin pak síla čchi nemůže volně proudit a onemocníme.

    Nemoc je vlastně jakási obrana organismu. Nemoc nás sklátí do lůžka a energie se jakýmsi způsobem snaží napravit tento stav. Jde o to, abychom tomu pomohli. Srovnání energií napomáhá akupunktura a později si řekneme jak k tomu můžeme napomoci znalostí zákonů energií času, kterým podléhají energetické pilíře na kterých stojí naše konstituce..

    Základní cyklus energií času, jak již bylo řečeno, je šedesátiletý cyklus roků, za ním je cyklus měsíců, kde je velmi důležité vědět, který měsíc je tak zvaný dvojitý. Vkládá se do něj totiž již zmíněný přestupný měsíc. Dvojitý měsíc, má tutéž charakteristiku nebeského kmene i pozemské větve po celou dobu svého trvání. Cyklus měsíců se vystřídá za 5 let. Když se podíváme do svého života zpátky, tak zjistíme, že existují jakási pětiletá období, která jsou čímsi charakteristická a že nastávají po těch pěti letech jakési zlomové body.

    Další cyklus rychleji běžící, je cyklus dnů, který se naplní po šedesáti dnech.

    Zase se střídají energie s rámcem dne. Země se otáčí, střídá se světlo, tma a spolu s těmito změnami se střídají nebeské kmeny dnů vždy v párech s pozemskými větvemi.

    Za 60 dnů se vystřídají všechny dvojice nebeských kmenů a pozemských větví, což znamená, že vždy po 10 dnech, tedy každý 1. a 11. den jde tatáž energie.nebeského kmene a vždy po 12 dnech jde tatáž energie pozemské větve.

    Další ještě rychlejší cyklus je cyklus tak zvaných hlídek. Hlídky jsou dvouhodiny pravého slunečního času. Takže během dne se vystřídá 12 dvojic krátkodobých intervalů, tak zvaných energií hlídek. To znamená, že celý tento ve dvouhodinových intervalech se měnící cyklus energií proběhne za 5 dnů.

    K cyklu hlídek je třeba zmínit ještě jednu důležitou věc.Určitě jste se setkali s termínem orgánové hodiny. Orgánové hodiny začínají ve 23 hodin v noci a končí zase ve 23 hodin v noci. Jsou po dvou hodinách rozděleny. Ale pozor, zase je třeba mít na paměti, že je to opět jen jedna pětina tohoto cyklu. Jedná se o cyklus hlídek a jak už víme, musí v něm proběhnout dohromady 60 dvouhodin. Tedy úplný cyklus orgánových hodin se vystřídá až po pěti dnech. Čili tytéž orgánové hodiny co fungují v pondělí , tak fungují zase až v sobotu, poté ve čtvrtek, dále pak v úterý, poté v neděli, pak v pátek a dále pak ve středu, načež opět připadnou na pondělí.

    Takže máme energie roku, energie měsíců, energie dnů a energie hlídek.

    Existuje ještě jemnější dělení, které rozděluje dvouhodinu (dvouhodina má 120 minut) na 10 úseků po 12 minutách, které vždy přísluší té které energii nebeského kmene. Toto rozdělení je skutečným podkladem tak zvaných tatev, které se u nás velmi často skloňují. Tatvy jako takové patří do indické astrologie. Tatvy, které se tradují v českých zemích, nemají vůbec nic s tatvami indickými společného. Je to pouze jiný název pro čínské hlídky, které, jak jsme si ukázali, se mění také v průběhu dne. V průběhu hlídky proběhne všech deset energií nebeských kmenů a celý tento cyklus se vystřídá za dvanáct hodin.

    Číňané spojují energie času do dvojic a my už víme proč. Jdou totiž za sebou vždy dvojice jang a jin téže energetické substance, pouze s opačnou polaritou.

    Tyto dvojice nebeských kmenů energií přiřazených principům jang a jin charakterizují, jakožto primární kosmické energie, neboli elementární, tak zvané prvky nebo také elementy. Tu první dvojici charakterizuje prvkem dřeva. Energie má podobný charakter jako vyzařuje dřevo. Druhou dvojici charakterizovali prvkem ohně. Pozor! Není to energie ohně, je to charakter energie ohně. Vždy jang, jin. Další dvojici energií času charakterizuje prvek země, další dvojici kov a poslední dvojici voda.

    Pomůcka je, že dřevo podporuje oheň, z ohně vzniká popel, čili země, ze země se těží kov, kov když roztaje, tak je z něho tekutina neboli voda. Voda podporuje dřevo.

    Je potřeba ovšem mít stále na paměti, že se mluví hodně o pěti prvcích, ale zapomíná se, že ty prvky jsou vždy dvojité. Vždy jsou jang a jin. Energie nebeského kmene je vždy jang následována jin. Nemůže to být jinak. Na to nesmíme zapomínat. Nebeských kmenů je 10, vždy následuje za jangem jin. Tedy když se mluví o pěti prvcích, tak je třeba mít vždy na paměti, že ty prvky reprezentují deset energií nebeských kmenů a my musíme rozlišovat, zda jsou polarity jang nebo jin.

    Obdobně jak je tomu u nebeských kmenů a jejich charakteristik, tak také Číňané udělali i s pozemskými větvemi energií času. Zde sáhli o pomoc do říše fauny a přiřadili jednotlivým pozemským větvím charakteristiky zvířat. Zvířata přiřadili takovým způsobem, jaký odpovídá nejlépe charakteru té které energie pozemské větve. Máme tedy charakteristiku jangové rychlé myši a jinového rozvážného buvola. Odvážného tygra a opatrného zajíce, velkorysého draka a puntičkářského hada, bujného koně a pomalou ovci, chytré opice a přímého kohouta, věrného psa a nevázaného vepře.

    Rychlá myš a rozvážný buvol. Nejsou to oddělené věci od sebe, tato dvojice se liší v polaritě, ale vyjadřuje obdobnou charakteristiku povahy energie času pozemské větve. Je třeba tyto věci při jakýchkoliv výkladech mít v patrnosti. Jedná se o jangovou charakteristiku této dvojice a jinovou charakteristiku. A navíc je to vlastně jangový a jinový pár, protože jdou vždy ruku v ruce energie nebeských kmenů s energiemi pozemských větví.

    Právě probíhá rok dřevěného kohouta, ale je třeba dodat, že je to rok jinového dřevěného kohouta. Protože kohout je z výše uvedeného principu pouze jinový.

    Setkáme-li se v literatuře, že nám někdo říká, že existuje jangový kohout, je to nesmysl. Neví o čem mluví. Literatury je u nás hrozně málo, na kvantitu hodně, ale na kvalitu velice málo. Co se z těch knih dá převzít, tak jsou různé výklady. Charakteristiky jednotlivých znamení, jednotlivých symbolů.

    Dají se použít, ale pozor na to, žádná kniha, alespoň se kterou jsem se já setkal, nezohledňuje tuhle základní charakteristiku, a sice, že všechny energie času jsou dvojité. Musíme vždy brát do úvahy, že pozemské větve jdou dohromady ruku v ruce s nebeskými kmeny a to vždy stejné polarity. Nebeský kmen a pozemská větev energie času tvoří pilíře naší konstituce.

    Dotaz: ty jednotlivé větve jsou jednotlivé frekvence energie čchi?

    Odpověď: dá se to tak nazvat. Dá se to tak chápat, ano.
Energie tím, jak se v podstatě mění, funguje to, že máme nějaký rok, a v tom roce jde nějaká energie, dvojice energií. Mění se s frekvencí roků, měsíců, dnů, hlídek atd.

    Připomínám jednu věc, když se člověk narodí, kmitající uzel jeho energií vykrystalizuje, tomu se říká pro každou dvojici energií – pilíř.

    Hovoříme v zásadě o čtyřech pilířích energiích času – pilíře roků, měsíců, dnů a hlídek. To jsou tak zvané čtyři pilíře energií času, na kterých je postavena naše osobnost. Na které je postaven každý zrozený jedinec. Také se nazývá toto uskupení energetickou konstitucí člověka.

    Dotaz: Jakou literaturu bych doporučil ke studiu pro zájemce tohoto oboru.

    Odpověď: Jak už jsem zmínil – na téma čínské astrologie, takových knih vychází celá řada, já je nezatracuji, Jen zdůrazňuji, že je potřeba naučit se z těch knih vybírat to podstatné, oddělovat zrno od plev a vytěžit pro sebe vždy tu použitelnou informaci. Líbí se mi i výklady, které ve svých knihách píše paní Joachimová, pokud odhlédneme od výpočtů, které jsou v jejích knihách dosti zmatečné. Myslím si, že výklady jsou naproti tomu docela zdařilé a pokud se výklady spojí, věřím tomu, že má doporučení jednou padnou na úrodnou půdu, tedy pokud se spojí s probíraným systémem přesných výpočtů, pak mohou být užitečnou pomůckou pro ty, kdo se v tomto oboru chtějí orientovat.

    Každý autor chce být něčím originální. Například jistá autor namísto roku kovového vepře uvedl - vepř ve skladišti. Čeho tím, kromě dalšího zamotávání už tak dost spletitého výraziva dosáhl, to nevím.

    Tedy výkladovky, respektive charakteristiky ze stávajících knih ano, výpočty ne.

    Co se týče seriozní literatury, která se tímto tématem zabývá, mohu doporučit osmisvazkovou encyklopedii pana Josepha .Needhama, což byl londýnský sinolog, který celý svůj dlouhý život, věnoval překladům původních dochovaných pramenů z čínského jazyka. Vydal osmisvazkové dílo, kde, tuším, díl 2. nebo 3., se zabývá čistě astrologií a astronomií, díl 4. alchymií.

    Joseph Needham udělal opravdu obrovský kus práce. Jeho knihy jsou velmi obsáhlé a je tam naprosto seriozně uvedeno všechno. Navíc byl velmi sečtělý člověk a porovnává vše s jinými názory a informacemi z různých směrů. například ukazuje souvislost čínských astrologických výpočtů s dochovanými babylonskými horoskopy, což je velmi otevřený přístup. Tohoto autora doporučuji v první řadě.

    U nás je vše rozškatulkováno. Máme odborníky na různé části těla. Číňané již dávno věděli, že vše souvisí se vším, že je vše propojeno, že nejsme oddělené bytosti, protože jsme jen chuchvalce energií a ty na sebe působí. Jistě se Vám již stalo, že se potkáte s člověkem a hned mezi vámi přeskočí jiskra. Vaše energie jsou ve fázi a rozumí si spou. A naopak. Potkáte se s člověkem, který je mnoha lidem sympatický, přesto vy k němu máte jakýsi odpor a neuvědomujete si, že ten váš energetický chuchvalec je s jeho energetickým polem v protifázi a kdybyste nakrásně s tím chtěli něco dělat, tak neuděláte nic.

    Číňané ono propojení všeho se vším postihovali tím, že veškeré vědy opírali o jednotný základ a touto základnou je čínská astrologie.

    Učení o 22 energiích nebo-li o čtyřech pilířích energií času, je velmi rozšířené a každý kdo pracuje třeba jako odborník přes feng-šu, tak by měl nejprve udělat synastrický horoskop lidí, kteří v tom bytě nebo stavení mají bydlet a teprve z toho určit dál, jak zkonfigurovat a co kde přidat, aby tento systém obydlí a lidí v něm byl v rovnováze a ve vzájemné harmonii.

    Pak pro zájemce, kteří chtějí hlouběji proniknout do tajů energií času, doporučuji knihu Optimální čas pro akupunkturu, která vyšla pouze v Pekingu, pokud je mi známo, a byl velký problém ji sehnat Ale dá se to. Přeložili jsme ji do češtiny, jestli se podaří zajistit vydavatelská práva, tak bychom ji možná vydali. Byla by k dispozici pro českého člověka v češtině.

    Co mohu doporučit vřele, tak jsou všechna díla pana doktora Růžičky. Je to akupunkturista minimálně evropského formátu, se kterým mám tu čest spolupracovat. Je to báječný člověk a odborník na slovo vzatý a jeho knihy jsou plny poznatků, které shromáždil za dlouholetou praxi. Mně osobně se nejvíce líbí jeho prvotina. Je to Akupunktura v teorii a praxi, která vyšla už někdy snad v 60.-70. Letech a znovu vkoncem devadesátých let...

    Další díla, která píší poměrně dobře o čínské astrologii, jsou knihy pana Dereka Walterse.

    Přečetl jsem o tomto tématu snad všechno, co se u nás přečíst dalo. Musím říct, že mi hodně trvalo, než jsem se odvážil pochybovat o autoritách. Říkal jsem si přece, když něco napíší, tak si jistě ověřili, že tomu tak skutečně je, jak to ve svých knihách tvrdí.
Došel jsem ke zjištění, že tomu tak není.
Všechna ta díla vznikla nejrůznějším opisováním původních autorů a tu a tam, pokud nebyli vázáni skutečně religiozitou (náboženskými předpisy), tak do toho mnozí vkládají lidovou tvořivost, tam vidíte ten trend – místo dřevěný vepř, napíší, že to je vepř na střeše, prostě hlouposti. K nejhrůznějším věcem ovšem dochází takoví autoři, kteří naprosto bez hlubšího pochopení míchají západní astrologii s východní a klidně napíšou, že drak je vlastně beran, a to je úplný nesmysl. Takhle prvoplánově to nelze spojovat, přesto že základy ze kterých všechny dochované astrologie vychází, jsou stejné.

    Je třeba si uvědomit, že se jedná o různé úhly pohledů na totéž.

    Ukážme si zde takovou zajímavou souvislost čínské a západní astrologie. Dovolím si neuměle namalovat zodiak, doufám, že jsem trefil ten správný sled. Proč jsem namaloval, že Beran je tady? Namaloval jsem to proto, abych zdůraznil, tak zvanou osu starých vládců. Jak dobře víme v Raku vládne Luna, a ve Lvu vládne Slunce. V Blížencích a v Panně vládne Merkur, v Býku a ve Vahách Venuše, v Beranu a také ve Štíru vládne Mars. V Rybách a ve Střelci vládne Jupiter a ve Vodnáři a v Kozorohu vládne Saturn. Tahle souměrnost vlastně nebyla nikým vysvětlena. Nevím, jestli vy jste narazili na nějakou literaturu nebo na nějaké odkazy proč tomu tak je.
Ví to někdo?

    Posluchač: já bych řekl, že to má nějakou určitou souvislost s kabalou, ale jakou to nevím.

    Odpověď: je dobře, že jste připomněl Kabalu. V kabale je také posvátné číslo 22.

    Čili vidíte, že to je jakási ozvěna 22 energií času, které Číňané takto definovali, tak v Kabale se na ně dívají trochu jinak. Přiřadili je k 22 písmenům hebrejské abecedy a dělají z toho nejrůznější výpočty. Existuje jejich kabalistický strom, který má – mimochodem - 10 vrcholů. 10 vrcholů, to znamená 10 energií kosmických. Čili ty základy jsou zde skutečně jenom jedny. Akorát toto zrcadlo bylo rozbito, někde se zachoval takový střípek, někde takový a my se snažíme společnou silou, společným úsilím dát to nějak dohromady. Takto prochází zodiakem osa starých vládců a nikdo už neví, proč je takto definovaná. Rabíni, kteří to možná vědí, to asi neprozradí, protože to patří k jejich tajemství, která nejsou určena prostému lidu.

    Mimochodem i Číňané hodně zamlčují. Protože my jsme pro ně trochu jako méněcenní, nemáme šikmé oči a nejsme žlutí, tak nám leccos i v těch knihách úmyslně mlží a nebo to mnohdy ani oni nevědí, či dané problematice nerozumí.

    Existuje spousta knih o akupunktuře a mnohé výklady jdou proti sobě. Co se týče akupunktury, tak se energiemi času zabývá pan doktor Růžička a pan Vogralík, ale všechno je tak trošku od fundamentu. Člověk se ani nemůže divit, než jsme přišli na to, jak spočítat začátek roku, tak to trvalo hrozně dlouho. A jak jsem už vysvětlil, když je Země v přísluní, je jakýmsi zákazem zašifrováno vložení přestupného měsíce, ale ono to vyjde z těch přesných výpočtů také.

    Hrozně moc jsem se například natrápil třeba s tím, že v mnohých knihách je uveden, tuším v r. 1971-2, jako začátek čínského roku 16. leden. Jak dobře víme, Slunce do znamení Vodnáře vstupuje nejdřív 20. ledna. Protože tento údaj byl uveden skutečně v mnoha knihách, tak mne z toho dlouho bolela hlava. Tam to bylo napsáno, tamhle taky a nakonec jsem zjistil, že to je samozřejmě napsáno všude špatně. Že někdo kdysi udělal chybu, má to být správně 16. února, a tato chyba se bezduchým opisováním bez znalostí systému velmi rozšířila.
Takže s literaturou opatrně, berte z toho takové věci, které jsou obecně platné, výkladové charakteristiky ano, ale co se týče těch fundamentů, tam je nejlépe se opřít o opravdové a hlavně správné výpočty.

    Ale zpšt o ose starých vládců. Ta osa nám ukazuje symetrii, jak ve kterém znamení, které planety vládnou. Řekli jsme si, že nový čínský rok začíná prvním novem ve Vodnáři. Čili kdekoliv ve Vodnáři může začít nový čínský rok. V podstatě může jeho začátek oscilovat od konce Kozoroha do začátku Ryb. Ale osciluje jen v rámci jednoho znamení, jehož začátek tvoří osa starých vládců. Což ukazuje zase souvztažnost. Číňané zachovali dodnes informaci, že tato osa je dynamická, v západní astrologii tato informace už zapadla.

    Další takový prvek, který existuje, jsou tak zvané hranice. Jistě jste se s tím setkali. Existuje pojem hranice, kde planeta vládne ve svém znamení, ve svém dekanu, ve svém pentanu a také ve svých hranicích. Hranice jsou takový zajímavý tvar, je jich v každém znamení 5 a jsou nestejné délky. Někdy to jsou 4° , někdy to má až 8° a nikdo vlastně neví jejich původ. Píše o nich už Ptolemaios, odvolává se na staré egyptské prameny, zajímavé je, že 5x 12=60. zase to implikuje posvátné šedesátkové číslo z čínské astrologie.

    Mluvili jsme o 10-ti nebeských kmenech energií času a Číňané přiřadili tyto energie k jednotlivým planetám. K planetě Merkur, která je podle nich málo vidět, přiřadili barvu černou a prvek vody. Prvkem vody samozřejmě vždy rozumíme charakter dvojice. Ke stříbřité Venuši přiřadili prvek kovu, ohnivému Marsu přiřadili prvek oheň, Jupiter, který září do zelenkava, můžeme ho mimochodem teď pozorovat v souhvězdí Panny, je tam moc hezky vidět. Večer, když je jasná obloha, doporučuji podívejte se, kde svítí Jupiter, tak je kolem něho souhvězdí Panny. Nejjasnější hvězda souhvězdí Panny je Spica, a Spica také byla začátkem 28 čínských lunárních stanic zvaných Siu.Jupiteru přiřadili prvek dřeva a Saturn, který září do žluta a teď zrovna září v souhvězdí Blíženců, přisoudili prvek země.

    Můžete namítnout, ale přece je těch kosmických energií 10!! A zde máme jenom 5 přiřazených planet. Slunce a Luna v čínské astrologii symbolizují principy. Slunce symbolizuje princip jang, Luna symbolizuje princip jin. To nejsou energie, to jsou principy, ty které mají být v rovnováze, aby čchi mohla proudit. A to právě zařizuje 22 energií, které jsou někdy ve fázi a jindy v protifázi.

    Čínská astrologie pracuje s tak zvanými antisciemi. Je pro ně klíčová poloviční vzdálenost mezi Lunou a Sluncem. Tím dělí oblohu na dvě stejné poloviny a toto je pro ně osa antiscií, přes kterou se zrcadlí planety. Dejme tomu, že skutečně na obloze je skutečný Mars tady, skutečný Jupiter třeba tady, a skutečná Venuše tady, Merkur tady a Saturn tady. Takže podle této osy, pokud zrovna čínský nový rok začal 20. ledna, čili je totožný s osou starých vládců, v tomto nakresleném příkladu, tak přenesou přes tuto osu zrcadlení skutečnou polohu té které planety, a dostanou 10 pozic nebeských kmenů, přičemž ty, co jsou na této straně, na straně Luny, tak jsou energie patřící principu jin a ty energie, které jsou na straně Slunce, patří k principu jang.

    Teď se dostáváme k tomu, jak funguje skutečná čínská astrologie, která se praktikovala pouze u dvora císaře. Číňané nepoužívali jako my pouze 12 znamení slunečního roku, ale rozdělovali ekliptiku na 24 stejně dlouhých úseků. V Číně se tomu říká zemědělský rok. Je to vlastně náš normální kalendářní rok, který Papež Řehoř srovnal se Sluncem. Takže ten jejich solární rok používá přesně pátnáctistupňové úseky na ekliptice, což znamená, že ctí jarní a podzimní rovnodennost, ctí letní a zimní slunovrat, ctí samozřejmě i body, které Keltové nazývali Beltine, Lugnasat, Samain a Imbolc. To jsou 4 největší svátky, které Keltové uctívali. To zase jenom ukazuje jakousi spřízněnost, jednotný prapůvod těchto vědění.

    Osa antiscie je de facto osou souměrnosti, což je poloviční vzdálenost mezi Sluncem a Měsícem a tuto osu antiscií má vlastně každý z nás takřka jinou. V momentě, kdy jsme se narodili, tak Luna vzhledem ke Slunci zaujímala určitou polohu, podle svého postavení na ekliptice.
Je to naše osobní osa antiscií, podle které se u jednoho každého z nás promítnou planety, symbolizující deset kmenů nebeských energií.

    Číňané znali důležitost hvězd. Jestli k nim přistupovali jako k pomalu se pohybujícím planetám, to nevíme. Ale brali je v potaz a vliv vesmíru rozdělili do 28 lunárních stanic, které rozdělují oblohu do nestejně velkých úseků podle určitých stálic. Na mapě vidíme nepravidelnost rozdělení oblohy    . Vedle krátkého úseku, kterým Luna projde za cca 2 hodiny, je zde i dlouhý úsek , ve kterém Luna setrvá skoro 3 dny. Toto rozdělení oblohy má svůj hluboký význam.

    Když rozvržení skutečné polohy planet a jejich antiscií vkreslíme do takovéhoto obrázku 28-mi lunárních stanic, tak se nám vlastně každá energie obarví tím, co která ta stanice přináší. Každá stanice má svou charakteristiku, svůj význam. Takovýmto způsobem se dělá detailní výklad čínského horoskopu.

    K tomu, jak Číňané propojovali, jak říkali, že všechno vlastně souvisí se vším, existuje dnes velice modní obor, říká se mu Feng-šu, v překladu něco jako voda a vítr. A jsou mezi odborníky umělci, kteří se snaží sladit architekturu podle zmíněných 4 pilířů energií času, protože, jak už tu bylo řečeno, číňané vnímali vesmír komplexně, tedy ani architekturu nemohli ze základního astrologického rámce vyjmout. Pro Feng-šu existuje tak zvaná škola kompasu, která pracuje s pomůckou nazývanou kompas Lopan. Dnešní kompasy Lopan jsou mnohem jednodušší, než původní, které používali staří mistři Feng-šu. Je na nich na první pohled patrno je to, že dělí kruh na 360 stupňů.

    Číňané rozdělovali celý kruh na 365 a čtvrt stupně, a kromě toho, po obvodu, když se dobře podíváme, jsou vyznačeny skutečné šířky lunárních stanic. Můžeme vidět nestejné rozdělení lunárních stanic a to je snad nejdůležitější věc kterou musí každý mistr feng-šu zohlednit a dát tyto kosmické vlivy do vazby se stavbou, podle toho, ze kterých lunárních stanic jaká energie proudí.

    U nás takovým způsobem Feng-šu nepraktikuje nikdo. Nebo já alespoň neznám nikoho z odborníků na Feng-šu, který ví alespoň o existenci lunárních stanic.

    Zajímavé je i to, že existují kompasy Lopan dvojího druhu. Tento první kompas má lunární stanice zakresleny jedním směrem a druhý kompas, když si dáme tu práci a porovnáme je, vidíme, že jdou druhým směrem. Jak si to vysvětlit?

    Vysvětlení je jediné. První kompas je pro severní polokouli, druhý kompas je pro jižní polokouli. Ekliptiku na severní polokouli vidíme shora jakoby pravotočivou a když se podíváme zespodu, tak to co je při pohledu shora pravotočivé je vlastně při pohledu zdola levotočivé.

    A to je opět další důkaz toho obrovského stáří těchto artefaktů. Ćína, když se podíváme na mapu, je vlastně celá na severní polokouli. K čemu by tam potřebovali kompasy, které jsou určeny pro jižní polokouli?

    To opět poukazuje na to, že informace o tom, jak Žlutý císař nařídil astronomům určit znovu světové strany, je vlastně ozvou jakési dávné katastrofy, události, která někdy před 6000 lety nastala a naší matičkou Zemí pořádně zatřásla. Zemská osa se vychýlila a tím se pro nás ustanovily jiné životní podmínky, jiné uspořádání nebes, jiná orientace světových stran. Pomalu se dostáváme k druhé části přednášky, která zdůrazňuje aspekt, že Číňané všechno propojovali. Že všechno nahoře i dole souvisí. Číňané 12 pozemských větví spojili se základními 12-ti akupunkturními drahami, které v organismu jsou a kterými proudí životodárná síla čchi.

    Tak jako se Země otočí jednou za 24 hodin kolem své osy a náš ascendent a medium coeli proběhne vlastně kompletně celým zodiakem, tak úplně stejně životní síla čchi za 24 hodin projde všemi 12-ti akupunkturními drahami, samozřejmě poslušna energii času, to znamená, že jednou má takové prvky z kosmu, podruhé takové a celý cyklus se vystřídá za 5 dní. Obdobný cyklus oběhu čchi běží s frekvencí dnů, další pak s frekvencí měsíců a nejpomaleji s frekvencí roků, přesně tak, jak se cyklicky mění čtyři pilíže zmíněných energií času.

    Tyto dráhy jsou nazvány drahou jater, dráha žlučníku, dráha srdce atd. Základních drah je 12 a patří k jednotlivým pozemským větvím. Každá dráha obsahuje citlivé akupunkturní body, které se dají objektivně lokalizovat specielním ohmetrem, protože v těchto bodech kůže vykazuje výraznou změnu elektrického odporu. Podle zákonů času se jednotlivé body otevírají a zavírají. Dá se přesně spočítat, kdy je který ze základních šedesáti tzv. antických bodů otevřen. Je zvykem na západě označovat tyto body zkratkou dráhy a pořadovým číslem, které mimo jiné, charakterizuje postup čchi v těle.

    V 11 hodin večer začíná hlídka myši (neříkám schválně termín nebeský kmen, ale všichni víme, že k pozemské větvi pětice nebeských kmenů nerozlučně patří), čili charakteristika rychlé myši a touto dvouhodinou protéká čchi drahou žlučníku. Začíná v bodě žlučníku 1 (na hlavě) a z tohoto bodu dráha vede dolů, až do prstu nohy, do bodu této dráhy, který má pořadové číslo 44. Čili od 1. do 44. proudí čchi v pilíři hlídky, která vládne od 23 večer do 1 do rána. V pilíři dnů totéž probíhá obdobně a zase v tom dni, který přísluší dni myši. Totéž platí v pilíři měsíců i roků. Čili v měsíci myši energie čchi proudí v dráze žlučníku z bodu Žl 1 do bodu Žl 44.

    Je nutno časově rozlišovat.
Z bodu žlučníkové dráhy číslo 44 čchi v noze přechází do bodu jaterní dráhy číslo 1 a z této jaterní 1 čchi proudí nahoru do jaterní 14, která je v oblasti hrudníku.
Tam čchi přechází do plicní 1, tedy do prvního bodu dráhy plic, přičemž je třeba vědět, že tyto dráhy jsou sice nazvány podle jistých orgánů, ale přímo s těmito orgány nesouvisí.
Čínská medicína rozlišuje mezi drahami a vlastními orgány. Akupunkturní dráhy jsou jakési energetické siločáry, které souvisí s pilíři energiemi času po kterých proudí životní síůa čchi. Kromě toho samozřejmě rozlišují orgány jako takové. Charakteristika orgánů je tedy něco jiného než charakteristika drah. To mějme stále na paměti.

    Takže z dráhy žlučníku jde čchi do dráhy jater, nahoru do hrudníku, kde pak přechází do dráhy plic, z hrudníku jde do nohy, v noze přechází do dráhy tlustého střeva, po dráze tlustého střeva jde zase do hlavy, kde přechází do dráhy žaludku, drahou žaludku sestupuje čchi opět do nohy a tak dále.

    Čchi takto střídá směr proudění shora dolů, zdola nahoru.

    Dráhy, po kterých čchi sestupuje shora dolů jsou jangové dráhy.
Dráhy, po kterých čchi vystupuje zdola nahoru jsou jinové dráhy.

    Velmi častou chybou, kterou i zkušení akupunkturisté dělají, je, že tvrdí třeba o dráze plic, že má charakter prvku kovu. V žargonu říkají, no plíce jsou přece kov.
My už dnes ale víme, že to samozřejmě není celá pravda. Dráha plic má charakter kovu pouze každý pátý den v pilíři hlídek.

    Je třeba rozlišovat co jsou pozemské větve a co jsou nebeské kmeny energií času.
Po uplynutí 10-ti hlídek se všechno vystřídá a opět začíná celý cyklus znovu. Tím se ovšem druhý den ke dráze plic dostává nebeský kmen vody stejné jangové polarity. Po kovu tedy následuje voda, opět uplyne tento cyklus a posune se opět nebeský kmen o element dál na jangové dřevo.

    Je potřeba si stále uvědomovat, že nemůžeme ztotožňovat žádnou dráhu s jediným nebeským kmenem energií a tedy s jediným prvkem. Vystřídá se všech pět prvků v každé dráze, protože každá pozemská vetev vyrůstá z nebeského kmene energií času stejné polarity. Tedy nebeské kmeny jdou ve stejných párech s pozemskými větvemi. Doplňují se vždy navzájem jang NK s jang PV, jin.NK s jin PV.

    Dráha žlučníku jde shora dolů, proto je jangová, dráha jater jde zdola nahoru, proto je jinová. Dráha plic jde shora dolů, proto je jangová, dráha tlustého střeva jde zdola nahoru, proto je jinová. Dráha žaludku je jangová, musí jít shora dolů atd. Drahami proudí energie čchi poslušná zákonů času s různými frekvencemi jak v časech hlídek, tak v časech dnů, tak v časech měsíců, a také v časech roků.

    Změny s rychlejší frekvencí, které jsme zmiňovali a které probíhají i v rámci hlídky, probíhají tak rychle, že nejsou prakticky využitelné. Pouze setkáte-li se s velmi těžkým případem, tak je možné využít i těch nejkratších jednotek energií času, tohoto pátého pilíře.

    Když se využije znalostí časového průběhu energií v návaznosti na právě otevřený akupunkturní bod, tak může akupunkturista vyléčit člověka aplikací jediné jehly.
Akupunkturní body je samozřejmě možno stimulovat kdykoli, ale stimuluje-li lékař otevřený akupunkturní bod, pak účinek této léčby je mnohonásobně efektivnější.
Aplikace akupunktury ve správný čas se nazývá chrono-akupunktura, zkráceně chronopunktura.

    Před pár lety jsem v Luhačovicích, kde byl seminář, Nové trendy v akupunktuře, referoval o programu Aku-Time, který jsme vyvinuli v úzké spolupráci s panem doktorem Růžičkou pro lékaře – akupunkturisty.

    Přihlásila se jistá paní doktorka a vyprávěla, že k ní chodila pacientka, se kterou si nevěděla dlouho rady. Chodila k ní asi třičtvrtě roku. Paní doktorka tušila, kde ten problém je, ale nebyla sto té pacientce dlouhodoběji pomoci. Nakonec sáhla k programu Aku-time, vybrala si čas na který pozvala onu pacientku. Vybrala si pilíř dne a hodiny a v přesně stanovenou dobu jí moxovala otevřený bod (moxování neboli požehování je stimulace akupunkturního bodu teplem) a pacientka odcházela uzdravená. Nebylo pak už třeba žádných dalších léčebných zákroků.
Už jenom pro tento zážitek mi stálo za to se tomuto programu věnovat…

    Z toho, které energie v konstituci člověka převažují nebo kterých se naopak nedostává, zkušený akupunkturista dokáže určit, na které nemoci bude člověk náchylný a na co si má dávat pozor.

    Také z okamžiku ulehnutí na lůžko (v západní astrologii je tomu říká decumbin.) nebo-li vypuknutí nemoci, dají-li se do souvislosti 4 pilíře energií času konstituce onoho člověka se čtyřmi pilíři spočítanými na místo a čas propuknutí nemoci, zkušený lékař, obeznámený s průběhy energií času, může vyvodit, které energie onemocnění způsobily.

    A co je důležité, nejen že určí které energie nemoc způsobily, zda to byl jejich deficit, či nadbytek, ale také je schopen vyvodit, které energie je třeba posílit či utlumit, aby tato nemoc byla vyléčena.

    Dotaz: pokud nějaká energie chybí nebo přebývá, můžeme to změřit strojově?

    Ano, dá se to změřit, dnes existuje celá řada měřicích přístrojů vyvinutých specielně pro akupunkturu. Odkazuji případné zájemce opět na knihy pana doktora Růžičky.

    Diskuse: mám k tomu námitku
Takové pojetí medicíny nebo léčení je mechanistické. Tam je třeba vždy brát v úvahu co je zač ten dotyčný člověk, s jakým problémem přichází a navíc, jaký učební materiál má zvládnout.


    Odpověď: ano, máte pravdu, samozřejmě, vše má směřovat k tomu hornímu bodu, ale nebudu předstírat, že já jsem nějaká duchovní bytost. Taky se mi líbí hezké holky a rád se napiju dobrého moku. Myslím si, že ještě jsem neučinil ten zásadní krok, abych dokázal realizovat to rozšířené vědomí. Pokud můžeme pomocí astrologie tomu člověku pomoci, tak je to prima. Ale kolik vás astrologů, já se mezi ně nepočítám, dokáže člověka postrčit, dokáže opravdu tomu člověku vědomí rozšířit a říct, podívej se, je to vlastně tak jednoduché...

    Rabbi Ješua říká: nehromaďte poklady tady na zemi, tady vám je myši rozežerou, zloději pokradou, hromaďte poklady v nebi. Klepejte a bude vám otevřeno a hledejte přede vším Království Boží. To ostatní vám bude přidáno.
To je samozřejmě základ a my co žijeme v západním kulturním okruhu a bychom se měli jeho pokyny řídit. Ale kolik z nás to dělá?

    Křesťanská cesta je pro nás určitě tou nejsmysluplnější. Ale nechal bych na rozhodnutí každého jednoho, nakolik je na tuto cestu připraven a schopen vzít břímě rabbiho Ješuy na se...

    Já bych se teď vrátil k tomu jak čínská astrologie potažmo akupunktura, pomáhá takovým obyčejným lidem, mezi které se počítám i já, kteří jsme v té hruběhmotné energie po krk a občas potřebujeme kopnout do zadku. Tyto energie je možné srovnat tím, že aktivujeme v určitý čas určité akupunkturní body.

    Tyto body jsou velmi staré, říká se jim antické body. I v čínské akupunktuře se ví, že těchto 60 antických bodů je starších než ty z akupunktury už zmiňované. Tyto antické body, je jich 60, se otevírají v určitém čase, poslušny zákonů nebes, o kterých jsme si vyprávěli v energiích času.

    Tak jako vesmír kolotá, tak se ty jednotlivé body otevírají a když se ty body otevřou, tak je možné příslušnou dráhu maximálně stimulovat a tím pádem se léčebný efekt stoprocentně dostaví.

    Tyto body jsou přiřazeny k jednotlivým drahám, na každé dráze je jich 5. Je to bod pramene, studánky, potůčku, řeky a moře. Vyskytují se v těle, na rukou a nohou. Jsou to většinou některé z bodů na začátku dráhy a je možné přes ně tu dráhu působit.

    Princip harmonie je takový, že jang a jin by měly být přibližně ve stejné úrovni, v dynamické rovnováze.

    Pokud takového stavu dosáhneme, je člověk zdravý. Nemoc vzniká tehdy, když některý z těchto principů je potlačen nebo přehnaně posílen.

    Určitá nemoc může vzniknout například oslabením pricipu jin. Tentýž problém ovšem může nastat, je-li přebytek principu jang. Jin je v pořádku, ale jangu je hodně. Výsledná nerovnováha mezi principy je stejná a také projev nemoci může být stejný, například kašel.

    V prvém případě ale musíme tuto nemoc léčit tak, že povzbudíme jin a ve druhém případě, naproti tomu tak, že utlumíme jang.

    Takže nemoc může mít stejné projevy, stejné příznaky, ale různé příčiny. Proto je velmi důležité pochopit tento systém energií, které v nás fungují. Fungují v nás i kolem nás. A pouze správným rozpoznáním příčin energetické nerovnováhy může lékař nasadit tu správnou terapii.

    Dvojice nebeských kmenů energií lze znázornit pentagramem sil, kde element matky podporuje (rodí) element dítěte. Dřevo podporuje oheň, oheň podporuje zemi, ze země se těží kov, kov když se roztaví tak je z něho voda. Čili existují takovéto základní vazby, jejichž znalost je možno opět využít pro léčbu. Někdy se stane, že nemůžete člověka pozvat na hodinu, která by byla optimální třeba z hlediska energií času, protože právě ta optimální hodina je třeba ve 3 hodiny ráno. Takže ho pozveme na tu hodinu, která tomu předchází nebo následuje.

    Příklad, zrovna musíme tlumit dráhu na které je nebeský kmen dřeva, tak ho pozveme na tu hodinu, která je spojena s nebeským kmenem ohně a protože potřebujeme energii dřeva tlumit, to znamená, že musíme odebrat, posílíme dráhu ohně a ona, jakožto dítě, odebere energii své matce dřevu. To je metoda matka - dítě, která ukazuje, jak se dá pomocí znalostí časových zákonů v akupunktuře léčit.

    Další principy jsou takovéto, že voda ovládá oheň, dřevo rozrušuje zemi, země tvoří hráz vodě, kovová sekera přesekne dřevo, oheň roztaví kov. Vše se dá znázornit pentagramem sil.
Nezapomínejme, ale, že pentagramy jsou dva – jeden pro jangové energie času a druhý pro jinové.

    Tyto metody byly vyvinuty právě proto, aby bylo možné ovlivňovat ty příslušné dráhy i v jiný čas, když je otevřený jiný bod, než ten, který potřebujeme ovlivňovat.
Zásadou ale zůstává, že VŽDY léčíme přes právě otevřený bod!!!

    Všechny tyto metody se nedají v půlhodině vysvětlit, doporučil bych všem zájemcům, aby absolvovali kurz akupunktury u pana doktora Růžičky. V zásadě ten princip je z toho jasný. Víme, že astrologie dokáže vypočítat, jak energie času proudí, zjistíme, které body jsou kdy otevřeny a dá určit, které energie je třeba posílit nebo potlačit a tím způsobem je možné zahájit léčení.

    Feng-šu nám dává další možnost, abychom si chybějící energie doplnili přírodním způsobem ve svém okolí. Představíme si člověka, že mu chybí prvek dřeva. Většinou takového člověka to přímo pudí do lesa, obklopit se dřevem jako takovým.
Důležité je zase zjistit, která polarita prvku dřeva to je, neboť už víme, že prvky jsou dvojí polarity - jangové a jinové.

    Charakteristiky prvků energií nebeských kmenů jsou tyto:

    Jangové dřevo, to je vzrostlý smrk, který mízou přímo přetéká, silný strom. Zatímco jinové dřevo, to je taková souška někde u cesty.

    Jangová voda, to je voda bystřiny, teď si představte, když chybí někomu jangová voda, tak se rád koupe v potoce. Jinová voda je zase voda tiché tůňky.

    Energie jangové země to je tvrdá skála, většinou to chybí horolezcům, proto lezou po skalách. Jinová energie země je energií té naší úrodné Hané. Prsť, to je jinová stránka energie země.

    Jangový kov je zvučící ocel, olovo je měkké, tvárné. Takže je to jinový kov.

    Jangový oheň je oheň vatry, jinový oheň je doutnající oharek v popelu.

    Rozumíme si, prosím, že se jedná pouze o připodobnění vyjadřující povahu toho kterého kmene nebeských energií času?

    Takže Feng-šu vám říká, když vám chybí některý prvek, třeba ohně, tak ho můžeme doplnit svíčkou nebo tlumeným osvětlením, podle toho, jaká polarita energie nebeského kmene nám chybí.

    Diskuse:
Já bych se chtěl vrátit k tomu, jak jste řekl,že západní astrologie nemá způsob jak léčit. Čínská astrologie pracuje s lunárním systémem a zatímco západní astrologie pracuje se Sluncem. Tím je dáno, že ty astrologie jsou navzájem protichůdné. Ale přesto to, že žijeme v Evropě, měli bychom se zabývat evropskou astrologií. Podle toho, jak ke mně chodí klienti dá se velmi dobře odhadnout, jaké mají problémy a jak se mají s nimi vypořádat. Je důležité vědět, co se mu v životě děje a proč. Každý člověk je individuální. Je třeba jim naslouchat a pak z toho vždy nějaké souvztažnosti najdeme. To je způsob řešení problému, aby se změnil model chování. A to je cesta západní astrologie. Obě astrologie se prolínají, protože teď je dobrá doba, kdy čínská proniká k nám a naše možná do Číny a tím se navzájem svět obohacuje. A tím má západní astrologie stejné možnosti jako ta čínská jenom z jiné stránky.


    Odpověď:
K tomu mohu dodat pouze to, že čínská astrologie také pracuje s tropickým zodiakem, tedy se Sluncem, a nejen s Lunou. Cyklus, o který se posvátný čínský kalendář opírá je, jak už bylo zmíněno, solilunární.

    Posluchačka:
Dotaz: jak lze sestavit astrotyp, když návod podle knihy Joachimové Bílý jeřáb už neplatí, jak ho lze sestavit podle Vás.


    Odpověď: nachystali jsme jednoduchý program Aku-Time pro lidi, kteří se astrologií nezabývají. Ten program spočítá naprosto přesně z astronomických rovnic 4 pilíře energií času. Zadá se jako každému do horoskopu datum narození, hodina a místo. Z toho nám vyplynou 4 pilíře energií času.

    Vypočtou se i otevřené body zvolené dráhy na měsíc dopředu. Zjistíme si, kdy je která dráha otevřena, který otevřený bod je možno sedovat či tonizovat a tím harmonizovat energie v těle, aby čchi mohla volně proudit.

    Například srdce. Když víme, že se má otevřít tato dráha, je možné zjistit nejen bod příslušné hlídky, ale můžeme k tomu přidat ještě otevřený bod dne. Každých 12 dní se otevře příslušná dráha a každých 10 dní panuje stejný nebeský kmen energií. Díky této znalosti může lékař pozvat na tu kterou určitou dobu člověka, kterému potřebuje léčit třeba uvedenou dráhu srdce.

    Kdo vlastní program Johannes, už tam má zabudovaný tento program pod názvem Čínský kalendář. A může si tyto záležitosti spočítat také.
Program Johannes i výše zmíněný program Aku-Time, lze objednat u firmy CONDATA s.r.o., Železniční 4a, 772 00 Olomouc, telefon 588 499 306 u paní Heizové.
email: heinzova@condata.cz

    Dotaz: Nemá špatný vliv posouvání hodin na orgánové hodiny?

    Odpověď: energetický cyklus určitě běží nezávisle na našem určování času. Planety na nás svítí a naše konstituce je k posunu času buď odolná nebo ne.

    Dotaz: v jakém čase program AKU-TIME počítá?

    Odpověď: čas si v programu můžeme nastavit jak potřebujeme. Máme na vybranou mezi UT, SEČ a LT. UT je světový čas, SEČ středoevropský a LT je místní čas, který udávají třeba sluneční hodiny na tom kterém místě instalované.

    Děkuji Vám za pozornost a prosím, bylo-li něco nezřetelně či nesrozumitelně řečeno, rád zodpovím případné další dotazy emailem.

    Můžete mi napsat na adresu
nitsche@condata.cz

Přeju Vám krásný den!

Jiří Nitsche


Následující stránka  Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý