www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2RNDr. Milan Špůrek CSc.Drásavé znamení paní Marty   
Milan Špůrek


    MARTA KUBIŠOVÁ, hnědooká zpěvačka útlé postavy s dlouhými vlasy až na ramena a s působivě altovým zabarvením hlasu - tak jsme ji znali z jejích četných vystoupení druhé poloviny šedesátých let. Velkou zpěvačkou zůstala dodnes. Přibrala si k tomu však velké poslání: péči o opuštěná zvířata.

    Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Na ciferníku bylo tehdy 10 hodin 45 minut středoevropského letního času, který byl zrušen až následujícího dne. Časový údaj uvedený na přebalu její první LP desky mi potvrdila, když jsem ji oslovil v souvislosti s tímto článkem.

    V roce 1959 maturovala na gymnáziu v Poděbradech, kde až do roku 1962 pracovala jako dělnice ve sklárnách. Roku 1961 se zúčastnila soutěže „Hledáme nové zpěváky" a v následujícím roce získala první angažmá jako zpěvačka v pardubickém divadle Stop. Bylo jí dvacet let a Jupiter - planeta úspěchu a dispozitor ascendentu jejího horoskopu a prvního domu (osobnosti) a zároveň druhý dispozitor třetího domu (projevu) právě tímto domem tranzitoval a sliboval nadějný začátek budoucí umělecké kariéry. V roce 1963 následovalo angažmá v divadle Alfa v Plzni a v následujícím roce pak v pražském divadle Rokoko. Jupiter na své pouti jejím horoskopem zatím dospěl do pátého a následně pak i do šestého domu. Otevřel cestu její kreativitě a umožnil úspěšné zahájení profesní dráhy jako zpěvačky.

    Než budeme dál sledovat její životopis na hvězdném pozadí, podívejme se nejprve, co rámcově sliboval její horoskop zrození - radix. V tomto horoskopu se nacházejí prakticky všechny planety nad obzorem, ve struktuře zvané „denní miska", která je charakteristická pro společensky otevřenou, spíše extrovertní osobnost a pro idealisticky založenou ambiciózní bytost. Idealismus, ale i možnost stát se ideálem, nebo dokonce idolem, naznačuje i znamení Střelce na ascendentu a rovněž nadprůměrné obsazený devátý dům horoskopu (Lunou, Plutem a Neptunem).

    Znamení Štíra, akcentované v jedenáctém domě domicilním Marsem, Venuší a Sluncem, je nejvýraznější charakteristikou celého horoskopu zrození. Dává sílu pronikavě zapůsobit na veřejnost (publikum) hrdým, neohroženým způsobem, ale přitom žensky přitažlivou formou. Je v tom však skryto zároveň silné napětí, neboť společná konjunkce uvedených ' tři planet je aspektována kvadraturou dvojice Luna/Pluto z počátku devátého domu. Právě v této konstelaci je skryta dvojsečná zbraň, která při setrvalosti v pevných mravních zásadách může ve svých důsledcích vést až k nutnosti transformovat třeba i na dlouhou dobu základní životní cíl. Při ascendentu ve Střelci se dá ale předpokládat, že se tak stane bez traumat, protože toto zodiakální znamení charakterizuje vytrvalé běžce na dlouhé trati.

    Pro ilustraci je zde možné připomenout, že podobně výrazně nadprůměrným způsobem planetární obsazené znamení Štíra má ve svém horoskopu například z hereček Vlasta Chramostová nebo Annie Girardotová, z básníků Karel Hynek Mácha a František Halas a z malířů například Eduard Munch nebo Mikuláš Medek. V tomto znamení je vždycky cosi drásavého. Trinus mezi retrográdním Uranem v Blížencích a domě a Neptunem ve Vahách v devátém domě vytváří nejen výrazný hudebně interpretační talent, ale je i dobrým duchovním předpokladem pro nalezení harmonie mezi prací (obživou) a ideály. Protože obě tyto planety jsou zároveň dispozitory třetího domu, je tím dána nejen možnost vyjádřit silné vnitřní pocity ústně, ale i schopnost racionálně se vyrovnat s překvapivě vzniklými těžkými životními situacemi. „Nedokázala jsem se zbláznit," řekla v roce 1999 paní Marta v rozhovoru s Milanem Heinem. Ano, protože Neptuna jako druhého dispozitora prvního domu osobnosti měla vždy na své straně. Velmi zneklidňující konstelaci pro existenci však vytváří kvinkunx mezi retrográdním Uranem v šestém domě a Venuší, která je zároveň dispozitorem tohoto domu a signifikátorem jedenáctého domu (spolu s Marsem a Sluncem). „Navíc jsem si navykla, že jsem kalamitní typ," řekla o sobě v rozhovoru s Jitkou Kománkovou pro časopis Rozhlas (51/2001). V zaměstnání, kde pracovala po zákazu veřejného vystupování v roce 1970, jí prý říkali Kalamitka.

Marta Kubišová     Dispozitor ascendentu a prvního domu - Jupiter v Raku a osmém domě, v kvadratuře s Merkurem ve Vahách a desátém domě a zároveň v semikvadratuře s retrográdním Saturnem naznačuje potenciální ohrožení života ve spojitosti s mateřstvím. „O dítě jsem přišla v osmém měsíci a sama skončila v klinické smrti," svěřila se Tomáši Poláčkovi v rozhovoru pro Magazín Dnes (36/2002). Z jiné strany upozorňuje na problémy s rozením dětí i kvadratura Luny s Plutem ve Lvu vůči Slunci s Venuší a domicilnímu Marsu ve Štíru v jedenáctém domě, neboť jde o planety zodpovědné v tomto horoskopu za potomstvo. Problémy s manželstvím naznačují dosti výrazně planetární dispozitoři ascendentu a descendentu - Jupiter a Merkur, mezi nimiž je napjatý aspekt (kvadratura), přičemž zodiakální znamení ascendentu a descendentu - Střelec a Blíženci jsou znamení tzv. dvojitá, umožňující uskutečnit více než jeden partnerský vztah. Ovšem Saturn na descendentu v semikvadratuře s Jupiterem a v kvinkunxu se Sluncem ukazuje v tomto ohledu spíše na nezdar, stejně jako postavení retrográdního Uranu ve třetí třetině šestého domu, které. však naproti tomu umožňuje dobrý vztah k domácím zvířatům. Oba bývalí manželé Marty Kubišové byli filmoví režiséři a oba Janové: Němec a Moravec - vskutku „Blíženci". Sama k této věci retrospektivně lakonicky později poznamenala: „Na manželství nemám talent. Jsem neústupná jihočeská palice. I když, popravdě řečeno, dvakrát štěstí na manžílky jsem taky neměla." (Xantypa 12/1999) Sextil Luny s Plutem z hrotu devátého domu na pozici Saturnu však umožňuje východisko, spočívající v transformaci ideálů.

    Na otázku Tomáše Poláčka z Magazínu Dnes (36/2002) stran absence muže po jejím boku v současné době odpověděla vcelku přímočaře: „Popravdě spíš nemám čas a taky se mě chlapi bojej. Ty psi a kočky budou vždycky moje jednička, a s tím se neradi smiřujou." Zvířata jí vracejí lásku, kterou jim projevovala už v mládí, kdy ještě měla dva pudlíky, a dokonce i osla. Dnes chová dva ušlechtilé psy, pouštní azavaky, a kocoury. Po listopadu 89 iniciovala vznik televizního seriálu Chcete mě?, nabízejícího k osvojení opuštěná zvířata. Znamení Střelce, které v ascendentu jejího horoskopu vedle vytrvalosti, velkorysosti a idealismu naznačuje i charitativní složku osobnosti, se projevuje naplno nejen vůči zvířatům, ale například i v Adventních koncertech, které pořádá spolu s Táňou Fischerovou a Janem Kačerem, přičemž zpětnou vazbou, která se tím vytváří, je naděje. „Na vlastní kůži jsem v životě poznala, že člověk nemá nikdy zoufat. Vždycky je naděje," řekla v jednom z rozhovorů na vrcholu první fáze své umělecké kariéry v době, kdy už se nad ní začala stahovat mračna (Květy 5/1969).

    Planeta Venuše, která je v horoskopu Marty Kubišové dispozitorem jak šestého, tak i desátého domu, umožňuje v životě propojit práci (obživu) s povoláním, lépe řečeno & posláním, přičemž jak Venuše, tak i její dvě domicilní znamení - Býk a Váhy - ukazují na poslání umělecké a pozice Venuše v jedenáctém domě jej konkretizuje ve vztahu k veřejnosti, publiku.    Vraťme se tedy nyní na start její umělecké dráhy. Ještě v době jejího působení v divadle Rokoko přichází v roce 1966 první velký úspěch: Zlatý slavík 66, Stříbrná lyra 66 a Bronzový klíč 66. Účinkuje též ve filmu Jana Němce „Mučedníci lásky". Jupiter přechází konjunkcí svou vlastní pozici v horoskopu zrození a ve čtyřiadvacetileté Martě probouzí jako dispozitor ascendentu uměleckou osobnost.

    Přichází rok 1968, rok velkých nadějí i zklamání. Její budoucí první manžel Jan Němec se rozvádí s Ester Krumbachovou a s Martou točí hudební film „Proudy lásku odnesou", v němž nechává naplno zaznít její talent. Dostavují se další velké úspěchy. Získává druhého Zlatého slavíka a Zlatou lyru za píseň „Cesta" a také výroční cenu Svazu skladatelů. Účinkuje v Cannes a v pařížské Olympii, uzavírá dvouletou smlouvu se západoněmeckou gramofonovou firmou Polydor. Jupiter tranzituje devátým domem jejího horoskopu a po srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 dostávají některé její písně, jako „Modlitba" nebo „Cesta" náhle aktualizovaný politický podtext. Sama se stává pro lidi v okupované zemi téměř idolem. O rok později se svěřuje Karlu Zajíčkovi: „Tu Modlitbu napsali pro mne Brabec a Rada do Dietlova seriálu Píseň pro Rudolfa III. Nazpívala jsem ji za velkého vnitřního rozechvění a pocitu štěstí ještě v době plné jarního optimismu. Když jsem pak s ní šla na veřejnost po tom hrozném srpnu, byla jsem jako sevřená odpovědností. Modlitba dostala hlubší smysl, znárodněla v tom nejkrásnějším slova smyslu a snad není těžké si představit, co jsem před každým vystoupením prožívala." (Zítřek 10/1969).

Marta Kubišová     V den svých šestadvacátých narozenin, 1. listopadu 1968, kdy Slunce jako každoročně tranzituje konjunkcí svou vlastní pozici v jejím horoskopu zrození v jedenáctém domě, opouští spolu s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem divadlo Rokoko, aby založili trio Golden Kids. Vytvářejí - pod přísným otcovským patronátem hudebního skladatele Bohuslava Ondráčka - společně show „Music Box Number One", doprovázeni dvanáctičlenným orchestrem řízeným Josefem Vobrubou. V Hudebním divadle v Karlíně pak následuje nejen pěvecky, ale i pohybově nesmírně náročné přestavení „Micro Magie Circus".

    Ale ještě před tím, 19. září, se objevuje na titulní straně týdeníku Politika (4/1968) legendární fotografie ze 6. září, na které Marta na veřejném prostranství před budovou ÚV KSČ políbila Alexandra Dubčeka, prvního tajemníka Komunistické strany Československa, jemuž většina národa tehdy ještě důvěřovala. Ta fotografie se jí později stala osudnou spolu s podvrženou pornofotkou, na níž ovšem nebyla ona. Noví komunističtí pohlaváři nezapomněli a o necelé dva roky později si to s ní po pádu Dubčeka vyřídili natvrdo. Toho osudného 6. září 1968 tranzitoval Merkur - signifikátor desátého domu úspěchu a zároveň dispozitor Urana jakožto signifikátora šestého domu zaměstnání, spolu s Venuší, disponující jak šestým domem zaměstnání, tak i desátým domem poslání, kvadraturou z Panny v devátém domě právě pozici Urana v šestém domě horoskopu zrození. Merkur v Panně byl v té době domicilní, a tudíž astrologicky v silném postavení, a navíc ve znamení práce. Avšak dříve než stačili bolševičtí mocipáni naši hvězdu nenávistně sestřelit, vystoupala její záře až do kulminace. V roce 1969 vychází její proslulé první album „Songy a balady" a 22. února získává potřetí Zlatého slavíka. Tři dny před sebeupálením Jana Zajíce. Planeta Jupiter opět tranzituje sextilem svou vlastní pozici v horoskopu a míří k vrcholnému desátému domu, zatímco Uran míjí konjunkcí Neptun, pak medium coeli a trinem aspektuje svou vlastní pozici v šestém domě. Kariéra Marty Kubišové jako zpěvačky dosahuje vrcholu. Když pak Uran tranzituje trinem Saturn na začátku sedmého domu manželství, bere si nečekaně režiséra Jana Němce, který ji staví před hotovou věc: „Musíš si mne vzít." Je to jistě překvapivé i pro ni. Vždyť ještě v pátek 18. dubna 1969 v rozhovoru se Zdenou Bakešovou a Zdeňkem Jůzkou chtěla být „dívka svobodná" (Mladá fronta 1/5 1969).

    Únor 1970: přichází zákaz činnosti. Čtvrtý Zlatý slavík, kterého toho roku získala, už jí mohl být předán až po sametové revoluci 17. listopadu 1989! Že jí však už tehdy právem náležel, dokazuje opět Jupiter, tranzitující v oné době konjunkcí pozici Slunce v jedenáctém domě. Protivníci zastoupení v horoskopu Saturnem, byli tehdy silnější. Pomalý Saturn vytvořil opozici k Venuši v horoskopu-radixu a zabrzdil tak na celých dvacet let jednu z našich nejvýraznějších a nejpopulárnějších zpěvaček. Zpočátku lepila doma igelitové sáčky pro družstvo Směr. Teprve později se jí podařilo získat místo sekretářky za 1000 korun měsíčně v kanceláři Výstavby sídlišť hlavního města Prahy.

Marta Kubišová     Rok 1971 nebyl pro Martu rokem šťastným. V osmém měsíci přichází o dítě a sama téměř umírá. Saturn tranzituje konjunkcí hrot šestého domu nemocí, Mars se nachází v prvním domě. Konjunkce Jupitera s Neptunem ve dvanáctém domě vytváří tranzitem opozici k Uranu v domě nemocí a Pluto - dispozitor pátého domu dětí, tranzituje konjunkcí přes Neptun, který je druhým dispozitorem prvního domu. Naznačuje, že k dítěti povede zdlouhavá cesta.

    Následujícího roku se Marta rozvádí s Janem Němcem, který pak v roce 1974 emigruje, a ona se 9. února téhož roku vdává na hradě v Českém Šternberků za jeho kolegu Jana Moravce. Signifikátor sedmého domu manželství Saturn právě prochází tímto domem, zatímco Neptun přechází pres ascendent a Pluto přes medium coeli. Zdá se, že cesta k dítěti se tím otevírá, ale pro manželství tyto konstelace nevěští nic dobrého. Po prázdninách 1978 paní Marta zjišťuje, že je v jiném stavu. Jupiter tranzitující konjunkcí svou vlastní pozici v Raku tentokrát dává naději. Vzdává se funkce mluvčí Charty 77, kterou jako jedna z prvních podepsala, aby mohla dítě, po němž touží, tentokrát v klidu donosit. Prvního června 1979 se konečně narodila dcera Kateřina za souhlasného přihlížení zúčastněných astrologických planet: Pluta, domicilní Venuše, Slunce, Merkura a Saturna. S otcem Kateřiny se rozvádí dva roky poté. Kačenka zůstává nadále její „nejmilejší písničkou".

    Když je dceři deset let, scéna se však mění. Přichází 21. listopad 1989 a z balkónu Melantrichu na pražském Václavském náměstí zní znovu „Modlitba pro Martu". Ovace do posledního místečka zaplněného náměstí pod ní jsou bouřlivé. Zatímco retrográdní Jupiter aspektuje trinem Slunce v jedenáctém domě horoskopu-radixu a Slunce na oplátku tranzituje sextilem postavení Neptunu, Uran vytváří opozici ke své vlastní pozici v šestém domě a úderný Mars prochází jedenáctým domem veřejnosti - velká zpěvačka se po dvaceti letech vrací. A když jí v následujícím roce tranzit Pluta jedenáctým domem v trinu s Jupiterem nabízí poslanecké křeslo, odmítá, protože Pluto zároveň vytváří semikvadraturu k Neptunu v radixu a ona správně tuší, že politika není její parketou. Zůstává věrná sama sobě, svému talentu, který bývalý režim nechal dvacet let u ledu, ale také své dceři Kačence a svým zvířatům. Věnuje se jejich ochraně, zatímco Saturn tranzituje trinem konjunkci Slunce s Venuší v horoskopu zrození. Znovu začíná zpívat. V roce 1994 se na pódiu znovu objevuje trio Golden Kids, i když ne na dlouho. Marta zpívá v novém hudebním (Umu „Stalo se na podzim", který opět režíruje její bývalý první muž Jan Němec. Retrográdní Venuše tranzituje konjunkcí trojici planet v jedenáctém domě horoskopu-radixu: Mars, Venuši a Slunce. V roce 2001 a znovu 21. listopadu (to datum jako by ji od roku 1989 přitahovalo Sluncem tranzitujícím jako v devětaosmdesátém sextilem pozici Neptunu v devátém domě a zároveň opozicí Uranu v šestém domě) má premiéru komorní muzikál skladatele Andrewa Lloyda Webbera, v němž Marta Kubišová, znovu ve své vrcholné formě, vytváří vlastně one-women show, za které posléze získává Cenu Thálie. Je uvedena do Síně slávy české populární hudby V následujícím roce slaví šedesátku, avšak aktivní životní pouť, jejíž křižovatky a ostré zatáčky jsme tu na hvězdném pozadí sledovali, tím zdaleka nekončí.

   
Převzato z Lunárního kalendáře Krásné paní Rok 2004 Žofie KotyzovéMarta KubišováAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý