luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Sisyfos a jeho Bludný balvan


...Kdo se povyšuje, bude ponížen.
Bible, Starý zákon.


Český klub skeptiků Sisyfos opět rozdával anticeny Bludný balvan za loňský rok. Tento nechvalně známý spolek vidí svět a kosmos úzkým průzorem a neuznává, že je košatý a šťavnatý a ani zdaleka se neskládá z opakovaně měřitelných čísel.
Označovat něco, nebo někoho štítkem blud se mi zdá trochu lehkovážné.

V roce 642 dobyli Peršané Alexandrii a spálili největší knihovnu starověku (700 000 knih). Nacházely se zde spisy nejslavnějších myslitelů a autorů včetně Platona či Sokrata. Byly zde uloženy výpočty a nákresy Archimedova vynálezu - vodní pumpy - používané dodnes. Byly zde výpočty Eratostena, když měřil průměr zeměkoule, byly zde Euklidovy spisy pravidel geometrie. Traduje se, že když arabští bojovníci obsadili slavnou alexandrijskou knihovnu, vyslal vítězný vojevůdce ´Amr ibn al-´As k chalífovi posla s dotazem, jak má naložit s tou spoustou nalezených knih. Moudrý vládce mu prý odpověděl takto: „Obsahují-li ty knihy totéž co korán, jsou zbytečné. Obsahují-li něco odlišného, jsou to škodlivé, pohanské bludy. V každém případě spálit.“

V roce 1630 dobyli a pokořili Španělé mayskou říši. Biskup v čele dobyvatelů nechal spálit mayskou knihovnu. V jeho zápiscích bylo napsáno:..."překvapilo mě, jak domorodci naříkali a hlasitě lamentovali nad spálenými svitky. Vždyť to byly pohanské bludy".
Zlomky mayských znalostí se nám dochovaly ve třech zachráněných kodexech - Madridském, Pařížském a Drážďanském. V dosud rozluštěných hieroglyfech Drážďanského kodexu jsou astronomické a kalendářní údaje, vyprávění o bojích mezi sedmi planetami, předpovědi zatmění Slunce a astronomických pozic planet, které se opakují po šesti tisících letech. Byly spáleny neuvěřitelné znalosti o vesmíru a úžasné matematické výpočty ve dvacítkové soustavě.

Pod heslem blud vždy vznikaly těžké a nenapravitelné škody. Domnívám se, že členové spolku Sisyfos si můžou podat ruky s výše uvedenými "misionáři".

Dnešní militantní skeptici jsou vůči astrologii stejně nesmlouvaví, jako byl totalitní režim. Naštěstí nemají v rukou neomezenou moc ani represní orgány.


    Nominace na Bludné balvany za rok 1998

Nominace na Bludné balvany za rok 1999

Nominace na Bludné balvany za rok 2000

Nominace na Bludné balvany za rok 2001

Nominace na Bludné balvany za rok 2002

Nominace na Bludné balvany za rok 2003

Nominace na Bludné balvany za rok 2004

Nominace na Bludné balvany za rok 2005

Nominace na Bludné balvany za rok 2006

Nominace na Bludné balvany za rok 2007

Nominace na Bludné balvany za rok 2008

Nominace na Bludné balvany za rok 2009

Nominace na Bludné balvany za rok 2010

Nominace na Bludné balvany za rok 2011

Nominace na Bludné balvany za rok 2012

Nominace na Bludné balvany za rok 2013

Nominace na Bludné balvany za rok 2014

Nominace na Bludné balvany za rok 2015

 grygar
   Nové


Post scriptum 28.červenec 2000
Další důkazy omezenosti ctihodných skeptiků:

Roku 1610 uviděl jako první Galileo Galilei (1564-1642) Jupiterovy měsíce vlastnoručně zhotoveným dalekohledem. Později měl o tom přednášku ve Francouzské akademii věd. Ctihodní skeptikové se mu vysmáli. Když je vybídl, ať se jdou podívat a uvidí měsíce na vlastní oči, odpověděli: "Kam bychom chodili, Jupiterovy měsíce jsou blbost".

24-07-1790 proletěla Země rojem meteorů. Ve francouzském Barbotanu pršel doslova kamenný déšť. Následovaly tři stovky dopisů očitých svědků. Nejbližší centrum vzdělanosti pařížská Akademie věd vydala prohlášení: "Kameny s nebe padat nemohou a proto nepadají".

Post scriptum 30.červenec 2000
Vyjádření "oceněného" moderátora Primy Jiřího Podzimka.
Přes veškerou žertovnost s níž jsou anticeny udělovány, je v celé akci averze plodící negativní emoce, které nejsou na místě. Patrně jde o akademický komplex.


Zápis neznámého návštěvníka z Českých astrologických stránek ČAS.

Nevím, kolik z vás četlo tento pátek (16.6.2000) Lidové noviny, konkrétně jejich přílohu Pátek. Je tam MOC pěkný článeček o spolku Sisyfos, který, jak jistě víte, se zabývá "potíráním pavěd". Nejsem nijak nesnášenlivý člověk (narozdíl od pana Grygara a spol.), ale stejně mě napadlo, proč si to jako astrolog nechám líbit.

Dnešní "věda" (a i to je sporné, protože takový Einstein astrologii uznával a vědec to byl, nebo ne?) diktuje lidem, co si mají myslet, čemu mají věřit a hlavně čemu PROBOHA nevěřit! Je sice velice potěšitelné, že my- mystifikátoři ubohých nevědomých normálních lidí -máme stále onen nadhled s jakým přehlížíme vztekání se "sisyfů", kdykoliv naše práce poskytne konkrétní výsledek (který je samozřejmě nedůvěryhodný, prapodivný a zcela určitě zfalšovaný). Ale mě už docela přestává bavit dívat se na to, jak členové onoho lidstvu prospěšného spolku vymývají lidem mozky (a tvrdí to o nás). Bohužel mě už nenapadá, co by se proti tomu dalo hned a efektivně dělat. Až se jednou bude astrologie (zase) vyučovat na Universitě Karlově (a já pevně věřím že tomu může máloco zabránit), určitě už nebude důvod k rozhořčení. Spíš je mi líto lidí, kteří nepochopili, že současná "věda" se zdaleka nejvíc blíží náboženskému fanatismu.
Kdo je na to může upozornit? Astrologové?
Co vy na to?


Když jsem hledal bližší informace o letošních nominacích anticeny Bludný balvan narazil jsem na stránkách Neviditelného psa na článek časopisu Reflex o klubu skeptiků Sisyfos.    


Převzato ze stránky astrologa Stříbného www.stribny.cz

Setkání se Sisyfofci

Když jsem byl vyzván scénáristou pořadu ČT 1 Na hraně, abych se zúčastnil diskuze o astrologii s čelními představiteli klubu skeptiků Sisyfos Prof. Heřtem a RNDr. Grygarem, tak jsem zaváhal pouze chviličku a svou účast v tomto klání jsem přislíbil. I když mé zkušenosti s tímto pořadem nebyly nejlepší, jelikož jsem se již jednoho natáčení tohoto publicistického pořadu na počátku loňského roku zúčastnil. Spolu s bývalým ministrem školství Ivanem Pilipem a současným ministrem financí Pavlem Mertlíkem jsme se měli pokusit o prognózu ekonomického vývoje naší republiky. Přes veškerá ujišťování moderátorek tohoto pořadu, že v publiku budou sedět inteligentní mladí lidé, kteří jsou s astrologií alespoň částečně obeznámeni, opak byl pravdou. Pokud tam někdo takový byl, pak to rozhodně nedal nijak najevo. Jízlivé úšklebky ve tváři Ivana Pilipa a ataky pragmatických studentů ekonomie poukazovaly jednoznačně na to, co si tito zrozenci o astrologii myslí. Snad mnou předpovězený brzký a prudký pokles kurzu koruny nebo časově specifikované obtíže vlády je přivedly alespoň k trochu hlubšímu zamyšlení nad astrologií.

Poučen loňskými zážitky s naší "mladou intelektuální elitou" jsem od nich žádné znalosti astrologické problematiky nečekal a jak se později ukázalo, dobře jsem udělal. Profesor Heřt, vedle kterého jsem při natáčení seděl, se mi přiznal, že pozval do publika spoustu mladých Sisyfofců a někteří z nich se pak vskutku předváděli …Z dikuzí, které jsem vedl se Sisyfofci seniory i juniory vyplynulo, že žádný z nich astrologii nestudoval ani nepraktikoval, oháněli se pouze tím, že dosud není znám mechanismus jejího působení. Vysvětlil jsem jim dva základní názory - Jungův model akauzální synchronicity a fyzikalistický model, který říká, že planety přímo působí svou energií, kterou zatím neumíme detekovat . Udělalo to na mne dojem, že je nezajímá, zda astrologie funguje, nýbrž na jakém principu funguje . U Sisyfofských seniorů mne to nijak nepřekvapilo, u nich jsem názorovou zatuchlost očekával, ale že nikdo z mladých neřekl, tak dobrá já to vyzkouším na vlastní kůži a vyzkoumám, zda astrologické poučky platí či ne ! Vypadalo to, že je nijak zvlášť nevzrušuje představa, že by mohli vniknout na pro ně neznámou půdu a odhalit nové obzory. O to více však fantazii mnohých z přítomných studentů vzbuzovaly výdělky astrologů … Inu ne nadarmo se říká : "Na co myslíš, takový jsi". Vysvětlil jsem přítomným, že mne zcela jistě k tomu, abych se začal zabývat astrologií, nemotivovaly finanční důvody, ale pouze má zvídavost. Prvních deset let jsem sklízel u nadřízených, kolegů i rodičů pouze výsměch či pohrdání a nejen, že jsem na astrologii nevydělal ani korunu, ale ještě jsem většinu svého skrovného platu vědecko-výzkumného pacovníka utratil za tehdejšího režimu velmi obtížně dostupné astrologické pomůcky a literaturu. Odměna za mou snahu však byla královská - poznání sama sebe a odhalení mnoha zákonitostí, které mi pomohly zcela změnit život !

Z pléna několikrát zaznělo, že astrologické myšlenky jsou nebezpečné, a že víra v astrologii je pavědecká. Vysvětlil jsem přítomným, že astrologie je vírou pro ně, kteří v životě nevypočetli ani nevyložili jediný horoskop, ale nikoliv pro mne - člověka, který má dvacetiletou praxi a vyložil tisíce horoskopů. Necítím se ani jako pavědec, protože v dnešní počítačové době, kdy máme k dispozici celé databáze ověřených dat, můžeme nejen neustále upřesňovat již používaná pravidla a definice, nýbrž i za pomoci statisticky provedeného výzkumu postulovat nové definice a ověřit funkčnost nově objevených astrologických prvků.

Televizní diváci však z celé debaty asi příliš moudří nebyli, jelikož z dvou hodin natáčení bylo nakonec sestříháno pouze 40 minut, ve kterých mé argumentaci na obhajobu astrologie bylo popřáno jen pár minut.

ing. Richard Stříbný
člen výboru Astrologické společnosti ČR


dr. Grygar navrhuje Letadlologii.


Sleduji z povzdálí činnost spolku SISYFOS. Je to společnost, která o sobě říká, že jsou skeptici a ochraňují národ před šarlatány a podvodníky. Podle mne je velká škoda, že tolik vzdělaných lidí v této společnosti plýtvá energií na to, jak udělat z druhých hlupáka. Snaží-li se přijít věci na kloub, tak to je dobře. Ale když někdo neví, o čem je řeč, tak je to zcela nemístné a neslušné tvrdit, že to neexistuje a říkat o někom, že je hlupák a šarlatán. Od tak vysoce vzdělaných lidí bych to neočekával.
Ing. Josef Schrotter v Astru 33/2003
Právě v době H.G. Wellsových optimistických vizí prezident britské vědecké společnosti ujišťoval laickou veřejnost, že stroje těžší než vzduch nikdy nebudou schopny vzletu, že radio nemá budoucnost, že Roentgenovy paprsky jsou sprostý podvod. Hollywoodský mogul Darryl Zanuck v roce 1948 přesvědčoval filmové producenty, že televize je zcela bezperspektivní vynález, úplné fiasko. Lidé přece nebudou ochotni trávit čas civěním na malou bedýnku. Thomas Watson, zakladatel giganta IBM, vyjádřil přesvědčení, že všeho všudy se v celém světa podaří prodat ne víc než pět kompjútrů.
z webu neviditelnypes.zpravy.cz
Astrology Pacific   |   Zajímavosti   |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad